WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

Inleiding

 

Het doel van ”Heraldische Wapens in de Nederlanden” is een representatie geven van (geregistreerde) heraldische (familie)wapens in de Nederlanden.

 

Omdat in de Nederlanden tussen het noorden van Frankrijk en het noorden van Duitsland over het algemeen een geëigende wijze van wapenkunde en wapenkunst werd en wordt bedreven.

 

Zo is er de eenvoud van de afbeeldingen (stukken) op en het gebruik van het delen van het wapenschild en de schilddekking.
Zo zijn er in de Nederlanden meer burgerlijke- (ca 45.000) dan adellijke wapens (ca 600).
Zo spreekt men over het algemeen over familiewapens en niet over burgerlijke wapens.
Zo komen er ‘streekwapens’ voor.
Zo is een ieder vrij een eigen wapen aan te nemen.

 

De wijzen van beschrijven (blazoeneren) van een wapen is in de Nederlandse-, Franse- en/of Duitse taal.

 

In Nederland en België is een instantie die bij Wet wapens kan en mag registreren.
Verder zijn er een stichting en enkele verenigingen die ook het registreren van heraldische (familie)wapens aanbieden, echter zonder enige rechtsgeldigheid.

Met behulp van een inhoud naar familienamen wordt het zoeken op Internet naar wel en niet geregistreerde wapens uit hoofdzakelijk de Nederlanden wat eenvoudiger gemaakt.

 

Het zoeken naar een wapen vergt veel tijd aan onderzoek naar een mogelijke voorvader die als eerste een wapen ging voeren. Ook aan het reizen naar de vele archieven en musea waar wapenboeken en dergelijke aanwezig zijn. 

Heraldische wapens waarvan een afbeelding met een beschrijving en de wapenvoerder controleerbaar is, hebben de eerste aandacht bij Heraldische Wapens in de Nederlanden.

Zeewolde, 21 maart 2005 --   

Walter Andreas Groen ---

 

 

Ontwerpen -- Voorbeeld -- Registreren -- Wapenrecht -- Zoeken -- Literatuur -- Verwijzingen -- Reacties

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker