De Vereenigde Nederlanden of Zeven Vrye ProvinciŽn
Gesloten in den Jaare 1579 te Utrecht
in 1773

Beknopte Schets van 's Lands Verdeeling
ProvinciŽn -- Landschappen ---Generaliteits-Landen

-- Kaarten -- bronnen

De Kaarten
klik op een kaart en hij wordt groter

1

Staats Vlaanderen

2

Staats Vlaanderen

3

Staats Braband

4

Staats Braband

5

Staats Braband

6

Staats Braband

7

Staats Braband

8

Staats braband

9

Staats Braband

10

Staats Braband

11

Zeeland

12

Zeeland

13

Zeeland

14

Zeeland, Holland

15

Holland

16

Holland

17

Holland, Gelderland

18

Gelderland

19

Gelderland

20

Gelderland

21

Gelderland

22

Gelderland

23

Gelderland

24

Gelderland, Utrecht

25

Utrecht

26

Holland, Utrecht

27

Holland

28

Holland

29

Holland

30

Holland, Utrecht

 

 

 

 

 

31

Utrecht, Holland

32

Gelderland, Veluwe

33

Gelderland, Zutphen

34

Gelderland, Overyssel

35

Overyssel

36

Overyssel

37

Overyssel

38

Overyssel, Gelderland

39

Gelderland, Harderwyk, Elburg

40

Holland, eiland Marken

41

Holland, Amsterdam

42

Holland

43

Holland, Alkmaar

44

Holland, Enkhuizen

45

Urk, Schoklant

46

Overyssel

47

Overyssel, Drenthe

48

Drenthe

49

Westerwold

50

Drenthe

51

Sevenwolden

52

Sneek

53

Bree - Zand

54

Holland, Wieringen

55

Texel

56

Vlie Stroom

57

Westergoo

58

Oostergoo

59

Groningen

60

De Dollert

61

Oostfriesland

62

Hunsingo

63

Schiermonnikoog

64

Ter Schelling, Ameland

65

Vlieland, Ter Schelling

66

Noordzee

 

 

 

 

 

 

A

Werden

B

Meurs

C

Venlo

D

Goch

 

 

E

Wesel

F

Dorsten

G

koesfeld

 

 

 

De Bronnen:
-
Nieuwe Geographische Reise- en Zak-Atlas
By Jan Christiaan Sepp, Boekverkoper, 1773
Te Amsterdam