WAZAMAR

De Nederlanden

 

 


zeventien-ver-100

De Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

De naam voor een historisch gebied in Europa tussen Noord-Frankrijk en Noord-Duitsland.

 

De Vereenigde Nederlanden of Zeven Vrye ProvinciŽn
Gesloten in den Jaare 1579 te Utrecht
in 1773

 

Beknopte Schets van 's Lands Verdeeling
ProvinciŽn ††Landschappen ††Generaliteits-Landen ††Kaarten ††Plaatsen op alfabet ††bronnen

 

In de vroegste tyden toen de Nederlanden in 't algemeen nog tot Duitschland behoorden en aan hetzelve leenplichtig waren, gelyk als andere Hertogdommen, Graafschappen en Heerlykheden in dat Ryk, hadden deze nu Vereenigde ProvinciŽn ook dergelyke titels.
Deze titels maakten gevolglyk een onderscheid in den Rang, die nog in 1773 toe stand gehouden heeft, en naar denzelven volgen ze op elkander aldus:

 

De ProvinciŽn:

 

 

 

Voormalige titel:

 

 

 

I.

Gelderland

Hertogdom Gelre

 

 

 

II.

Holland

Graafschap Holland

 

 

 

III.

Zeeland

Graafschap Zeeland

 

 

 

IV.

Utrecht

Bisdom, later het Sticht Utrecht

 

 

 

V.

Friesland

Heerlykheid Friesland

 

 

 

VI.

Overyssel

Heerlykheid Overyssel

 

 

 

VII.

Groningen

Heerlykheid Groningen

 

 

De Landschappen:

 

 

Drenthe
Tusschen Overyssel, Friesland en Groningen legt het Landschap Drenthe, 't welk, vermits het tot geene der Zeven ProvinciŽn behoord, maar op zich zelven en onafhanlyk is, als een Achtste ProvinciŽ zou aangemerkt kunnen worden, indien dit Landschap Stem had en mede in de Unie of Vereeniging der Zeven ProvinciŽn, te Utrecht in den Jaare 1579 gesloten, begrepen was; doch dit zo niet zynde staat het alleen onder de Bescherming der algemeene Staaten. Veele Aardryks Beschryvers begaan eenen Misslag, met hetzelve tot Overyssel te rekenen.

 

 

De Generaliteits-Landen, waar onder men verstaat: Staats-Vlaanderen, en Staats-Braband, behooren mede tot het Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden, doch niet als geunieerde, maar wel als onderworpene ProvinciŽn.

 

 

De kaarten

 

Er zijn 3 mogelijkheden om de kaarten te bekijken:

- 1 klik op de kaart links en men gaat naar een pagina waar men op een plek kan klikken om dat deel van de kaart vergroot te bekijken.
- 2 klik
hier en men gaat naar een pagina waar men op een kaartje kan klikken om het vergroot te bekijken.
- 3 via een
provincie of plaatsen op alfabet

 

 

De Bronnen:

 

- Nieuwe Geographische Reise- en Zak-Atlas
By Jan Christiaan Sepp, Boekverkoper, 1773
Te Amsterdam

- Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren: XIVe deel
By Isaak Tirion, boekverkooper, te Amsterdam in de kalverstraat,
het negende huis van den Dam, in Hugo Grotius, 1742

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.