De Provincië Friesland
Oostergoo in
1773


----------