WAZAMAR

De Nederlanden

 

 


zeventien-ver-100

De Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

De naam voor een historisch gebied in Europa tussen Noord-Frankrijk en Noord-Duitsland.

 

 

Bibliografie

 

 

een lijst van boeken, artikelen, en dergelijke geraadpleegd ten behoeve van onderzoek van de Nederlanden

 

- Atlas, Algemene en Vaderlandse geschiedenis 20e druk, Dr. B.A. Vermaseren, 1978,
Wolters-Noordhoff ISBN 90 01 90700 8

 

- Eenheid en Scheiding in de Nederlanden 1555-1585, samenstelling Dr. J. Decavele, stadsarchivaris, Gent, Dienst voor Culturele Zaken, 1976

 

- Flandria Nostra, ons land en ons volk zijn standen en beroepen door de tijden heen, onder redactie van Dr. J.L. Broeckx, Prof. Dr. De Clerq, Prof. Dr. J. Dhondt, Dr. M.A. Nauwelaerts, N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven. 1957

 

- Geschied- en Aardrijkkundig woordenboek der Belgische gemeenten, Eug. De Steyn,
Uitgaven Brepols Turnhout.

 

- De geschiedenis van de VOC, Femme S. Gaastra, Leiden p/a Walburg Pers, Zutphen 2002,
ISBN 90.5730.184.9

 

- In de marge van de beschaving, 0 -1100, Marco Mostert, 2009, uitgeverij Bert Bakker.
ISBN 978 90 351 2774 6

 

- NEDERLAND, de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Han van der Horst, 2000,
ISBN 90 5333 766 0

 

- De lage landen en hun grenzen, P.W.Stuij, 1998, Heemkundige Vereniging Terneuzen.
ISBN nr 90-803089-2-7

 

- De last van veel geluk, 1555-1702, A. Th. Van Deursen, 2006, uitgeverij Bert Bakker.
ISBN 978 90 351 277

 

- Metropolen aan de Noordzee, 1100-1560, Wim Blockmans, 2010, uitgeverij Bert Bakker.
ISBN 90 351 3028 6

 

- Pre- & protohistorie van de lage landen, onder redactie van J.H.F. Bloemers & T. van Dorp 1991.
De Haan/Open Universiteit. ISBN 90 269 4448 9, NUGI 644

-

- Zo ver de wereld strekt, vanaf 1800, Wim van den Doel, 2011, uitgeverij Bert Bakker.
ISBN 978 90 351 2779 1

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 web stats
free website tracker