WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 
Genealogisch
Vademecum

Inhoud

Wat is
genealogie


Items

Encyclopedie

Trefwoorden

Voor reacties

 

Items

 

Beroepen

 

Beroep, bezigheid waarmee men in zijn levensbehoefte voorziet, betrekking, werkkring.

 

Uit: Genealogie van Walter Andreas Groen

 

Enkele beroepen:

 

Arbeider
Bakker
Banketbakker
Beeldend kunstenaar
Bouwknecht
Kantoorbediende
Militair bij de Koninklijke Landmacht
Onderwijzer

Schipper
Schrijver
Schout
Stierman
Turftonder - turftonster

Zeeman
Zeilmaker
Z-Verpleegkundige

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.