WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 
Genealogisch
Vademecum

Inhoud

Wat is
genealogie


Items

Encyclopedie

Trefwoorden

Voor reacties

 

Items

 

Bibliografie

 

Genealogie

Familiewapens

Vademecum

De Nederlanden

 

 

Bibliografie, een lijst van boeken, artikelen, en dergelijke geraadpleegd ten behoeve van het samenstellen van het genealogisch vademecum

 

 

- Atlas, voor Nederlandsche Paleografie 1944, H. Brouwer
P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam

 

- Boerderijnamen, Over hun oorsprong, geschiedenis en betekenis 2e druk, 1948, P. Vinc. Van Wijk
Leiden E.J. Brill

 

- Encyclopedie van namen, Een vraagbaak over de afkomst van onze Nederlandse en Vlaamse familie- en geslachtsnamen 1955, A. Huizinga
A.J.G. Strengholt's, Amsterdam

 

- Genealogie, een gids voor 50-plussers 2002,Anna Penta
Academic Service, Schoonhoven ISBN 90 395 1944 7/NUR 991

 

- Genealogie, Wie waren uw voorouders 1980,
Eigen Tijd uitgave van PBNA

 

- Gids voor Genealogisch onderzoek in Nederland, onder redactie van Pieter van Wissing 1996
Uitgeverij Europese Bibliotheek, Zaltbommel ISBN 90 288 6279 X

 

- Heraldiek en Genealogie, een encyclopedisch vademecum 1969, C. Pama
Prisma (Prismaboeken nr 1390)

 

- Het menselyk bedryf, 100 Verbeeldingen van Ambachten 1694,
Johannes en Caspaares Luiken 't Amsterdam

 

- Oud schrift in Nederland, Een leerboek voor de student 1980, Dr. J.L. van der Gouw
Canaletto, Alphen a/d Rijn

 

- Reise- en Zak-atlas, Nieuwe geographische Nederlandsche Reise- en Zak-atlas;
vervattende Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende Kaarten van de Vereenigde Nederlanden, 1773.
Jan Christiaan Sepp, boekverkoper te Amsterdam

 

- Schiermonnikoger geslachten, ruim negentig beschreven geslachten 1989, H.D. Teensma
Stichting Jonas in de Walvis, Schiermonnikoog

 

- De Stamboom en geschiedenis van uw familie, complete en praktische gids voor het recontrueren van uw familieverleden. Auteur: Henri Vannoppen, Zuid-Nederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaer, BelgiŽ, MMI.
D-MMI-0001-237, NUGI 647; ISBN 90-243-7929-6.

 

- Stamboomonderzoek, Genealogie en de PC 1994, Akki Holla
Sybex ISBN 90-5160-739-3 NUGI 854.

 

- Stamboomonderzoek, een handleiding voor late beginners. Seniorengids. Joke van Lienen-Boot, 2002.
ISBN 90-430-0657-2, NUR 988, trefw: genealogie, internet.
Pearson Education Benelux.

 

- Voorouders in beeld, Stamboom en familiegeschiedenis 1997
Stichting Teleac/NOT, Utrecht - Centraal Bureau voor genealogie, Den Haag
ISBN 90 6533 443 2; 90 7032 494 6

 

- Het complete Nederlandse woordenboek, Nieuwe officiŽle spelling 1999
Uitgeverij Argus B.V. ISBN 90 5795 042 1 NUGI 503

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.