WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 
Genealogisch
Vademecum

Inhoud

Wat is
genealogie


Items

Encyclopedie

Trefwoorden

Voor reacties

 

Items

 

Bidprentjes

 

Wat is een bidprentje?

een plaatje waarop een sterfgeval staat vermeld, met opwekking tot bidden voor de overledene.
Deze ook wel doods- of doodsbeeldjes of gedachtenisprentjes genoemd zijn vooral bij Rooms-Katholieken in gebruik.

 

Geschiedenis

Vanaf 1790 waren de eerste geschreven bidprentjes. Begin 19e eeuw waren de gedrukte bidprentjes algemeen in gebruik.
De oudste bidprentjes waren van perkament, soms met een getekend en gekleurd heiligenbeeldje. Daarna had men kopergravures die omstreeks 1860 werden verdrongen door steendrukplaatjes. Deze werden opgevolgd door staalgravures.
In de 20e eeuw kwam het gebruik in zwang om op de voorzijde van het bidprentje de foto van de overledene te drukken.
De bidprentjes worden tijdens de Heilige Mis of andere afscheidsdienst voor de overledene aan familieleden, vrienden en bekenden uitgereikt. Bij correspondentie worden zij ook wel ingesloten.

 

Genealogisch belang

De achterkant van het bidprentje vermeld:
naam, voornaam, plaats en datum van geboorte, plaats en datum van overlijden (of begraven).
Soms wordt ook het beroep of ambt vermeld.
Indien gehuwd geweest, dan staat ook de naam van de overleden man of vrouw of nagelatene vermeld.
De datums zijn meestal betrouwbaar, daar ze over het algemeen uit het trouwboekje zijn overgenomen.

 

Bidprentje van

Theodorus Kreijt, geboren 18 juni 1861 te Rotterdam, overleden 2 maart 1943 te Rotterdam.

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.