WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 
Genealogisch
Vademecum

Inhoud

Wat is
genealogie


Items

Encyclopedie

Trefwoorden

Voor reacties

 

Items

 

Buis

 

buis

Buis (haringbuis) oudste type van een haringschip

Uit: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie Deel 6 BRAC-CHAR BUIS
Koopvaart. Oudhollandse vissersboot, ontstaan in de middeleeuwen en gebruikt voor de haringvangst. Zij wordt al vanaf de 10e eeuw vermeld, maar bereikt pas in de 14e eeuw haar grootste vorm.
In 1547 waren er ca. 500 in de vaart in Vlaanderen en in Holland.
In de 16e eeuw verdwijnen zij praktisch in het Zuiden ten gunste van het Noorden.
Ondanks wijzigingen in de vorm zullen zij tot 1886 blijven voortbestaan.
In het algemeen waren zij vrij breed en hadden drie masten, elk met een vierkant grootzeil en een klein marszeil. De waterverplaatsing was 45 tot 80 ton.

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.