WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 
Genealogisch
Vademecum

Inhoud

Wat is
genealogie


Items

Encyclopedie

Trefwoorden

Voor reacties

 

Items

 

Kwartierstaat

 

Wat is een kwartierstaat?

 

 

Een in generaties gerangschikte opgave van de wettige voorouders van een bepaald persoon.
[De naam is ontstaan uit de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste.
Degene waar men vanuit gaat noemt men de Kwartierdrager (of probandus) en is tevens de 1e generatie.
De ouders van de kwartierdrager zijn de 2e generatie (of de 1e parentatie)].

 

Het nummeren van een kwartierstaat

 

 

In een Kwartierstaat heeft elk persoon een nummer volgens bijvoorbeeld het Kekule-systeem:
wat wil zeggen de doorlopende nummering van voorouders in een Kwartierstaat.

 

even nummers verwijzen naar mannelijke voorouders;
oneven nummers naar vrouwelijke voorouders.

 

Schematisch voorbeeld

 

III

grootvader
nr 4

grootmoeder
nr 5

Grootvader
nr 6

grootmoeder
nr 7

II

II

 

vader
nr 2

Moeder
nr 3

 

I

I

 

U
nr 1

 

 

 

De Romeinse cijfers I, II, III links geven de 1e, 2e en 3e generatie aan.
De Romeinse cijfers I en II rechts geven de 1e en 2e parentatie aan.
De Arabische cijfers 1, 2, 3, enz. geven het 1e, 2e, 3e, enz. kwartier aan.

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.