WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 
Genealogisch
Vademecum

Inhoud

Wat is
genealogie


Items

Encyclopedie

Trefwoorden

Voor reacties

 

Items

 

Parenteel

 

par1

Wat is een parenteel?

Een in generaties gerangschikte opgave van de wettige afstammelingen van een bepaald ouderpaar, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.

De generaties die uit dit ouderpaar voortkomen noemt men ook wel filiaties.

Dit model wordt gebruikt in de genetica, om de vererving van eigenschappen na te gaan. Ook wordt dit model gebruikt door familiefondsen e.d. waarbij de stichter al zijn afstammelingen tot de gerechtigden verklaart.

Het nummeren van een parenteel

Het oudste paar krijgt als 1e generatie het Romeinse cijfer I.
Van die generatie wordt dit paar nummer 1, dus I.1.
De kinderen van dit paar krijgen het generatienummer II en een volgnummer, bijv het eerste kind II.1, het tweede kind II.2, enz.

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.