WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 
Genealogisch
Vademecum

Inhoud

Wat is
genealogie


Items

Encyclopedie

Trefwoorden

Voor reacties

 

Items

 

Symbolen en afkortingen

 

Symbolen --------------------------------- afkortingen

 

 

Voor het verkorten van de geschreven tekst worden veel voorkomende woorden in de genealogie vervangen door symbolen en afkortingen. In tabellen en staten geeft dit ruimtewinst.
Gebruik voor internetpagina's
niet grafische symbolen. Grafische symbolen kunnen vertraging opleveren bij het weergeven en worden niet door iedere browser ondersteund.

 

Grafische symbolen en afkortingen

 

Niet grafische symbolen en afkortingen

 

 

 

sim-afk.gif

 

benaming

symbool

afkorting

 

 

 

geboren
onwettig geboren
dood geboren
gedoopt
ondertrouwd
getrouwd/gehuwd
kerkelijk getrouwd
gescheiden
beroep
overleden
gesneuveld
begraven
gecremeerd

tak uitgestorven

man
vrouw
dochter
zoon

*
(*)
+*
~
o
x
-
o/o of )(
-
+
-
[]
-

++

-
-
-
-

geb.
-
-
ged.
otr
tr/huw
-
gesch.
ber
overl.
gesn.
begr.
gecr.

-

m
v
dr
zn

 

 

Afkortingen

 

afkorting

 

benaming

ARA

=

Algemeen Rijks Archief

B

=

Begraafregister

BEL

=

Belastingen

BS

=

burgerlijke stand

D

=

doopregister

DG

=

Doopsgezinde Gemeente

DIV

=

diversen

DTB

=

doop-, trouw- en begraafregister

EL

=

Evangelische Luthers

G

=

geboorteregister

GA

=

gemeentearchief

GHO

=

geboorte-, huwelijks- en overlijdensregister

H

=

huwelijksregister

HAZEA

=

Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen

HEL

=

Hersteld Evangelisch Luthers

INV

=

inventaris

L

=

lidmaatregister

MIGR

=

migratie

NA

=

notarieel archief

NH

=

Nederlands Hervormd

O

=

overlijdensregister

OV

=

overzicht

RA

=

rechterlijk archief

RBS

=

retroacta van de burgerlijke stand

RG

=

Remonstrantse Gemeente

RK

=

Rooms-katholiek

T

=

trouw- en ondertrouwregister

TT

=

tienjarige tafels

VOLKST

=

volkstellingregister

WG

=

Waalse Gemeente

WM

=

lijsten van weerbare mannen

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.