WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 
Genealogisch
Vademecum

Inhoud

Wat is
genealogie


Items

Encyclopedie

Trefwoorden

Voor reacties

 

Items

 

Verwantschap

 

Verwantschap

graden van verwantschap

 

Graden van bloedverwantschap
schematisch

 

 

Verwantschap

 

Bloedverwantschap

Ontstaat door geboorte, door afstamming van dezelfde voorvader.
Bloedverwanten zijn:
moeder, vader, broer, zuster, oom, tante, zoon, dochter, neef en nicht.

 

Aanverwantschap
zwagerschap

Ontstaat door het huwelijk.
Aanverwanten zijn:
schoonvader, schoonmoeder, schoonzuster,schoonbroer/zwager, aangetrouwde oom, aangetrouwde tante, schoonzoon, schoondochter.
E
chtgenoten zijn geen bloedverwanten van elkaar, daarom is er geen aanverwantschap tussen de wederzijdse echtgenoten van twee bloedverwanten.

 

Beide verwantschappen eindigen met de dood. Er bestaat ook een verschil in verwantschap. Men kan meer of minder verwant zijn aan iemand. De mate van verwantschap wordt uitgedrukt in graden van verwantschap.

 

Verwantschap

 

 

Graden van bloedverwantschap

 

In gebruik bij:

 

erfrecht

Wie erft het vermogen van een overleden persoon.
Vanaf 1795 beperking tot de 12e graad. Vanaf 1923 beperking tot de 6e graad.
Nieuwste regeling 1 januari 2003.

 

successierecht

Wie heeft de fiscale verplichtingen die ontstaan bij het krijgen van een erfenis.
Nieuwste regeling 1 januari 2002.

 

huwelijksrecht

Wie huwde met wie. Bloedverwanten in de zijlijn tot en met de 3e graad mogen niet met elkaar huwen.

 

genealogie

Wie stamt af van wie.

 

De gradentelling wordt in het Nederlands burgerlijk recht volgens het Romeins recht toegepast.
De graad van bloedverwantschap tussen personen "die elkaar in de rechte lijn bestaan" vindt men door het aantal geboorten te tellen dat tussen hen ligt.
Vader en zoon bestaan elkaar in de 1e graad, grootvader en kleinzoon bestaan elkaar in de 2e graad.
De graad van bloedverwantschap tussen twee personen die elkaar in de zijlinie bestaan vindt men door het aantal personen te tellen, met weglating van de gemeenschappelijke stamvader.

 

Hoe hoger de graad, hoe verder de verwantschap.

 

Voorzaten
ascendanten

 

Voorouders. Verwantschap in opgaande lijn naar ouders en grootouders.

 

Nazaten
descendanten

 

Afstammelingen. Verwantschap in neergaande lijn naar kinderen en kleinkinderen.

 

Beide verwantschappen eindigen met de dood. Er bestaat ook een verschil in verwantschap. Men kan meer of minder verwant zijn aan iemand. De mate van verwantschap wordt uitgedrukt in verwantschapsgraden.

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.