WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 
Genealogisch
Vademecum

Inhoud

Wat is
genealogie


Items

Encyclopedie

Trefwoorden

Voor reacties

 

Items

 

Voorouders

 

Bij doorberekening heeft men zijnde de 1e generatie, 2 ouders als 2e generatie, 4 grootouders als 3e generatie, 8 overgrootouders als 4e generatie, 16 betovergrootouders als 5e generatie, 32 oudouders als 6e generatie, enzo verder.
Doorgaand tot de 42e generatie komt de berekening uit op
2.199.023.255.552 voorouders. Zie tabel
Wanneer men vanaf het jaar 2000 per generatie 25 jaar berekend komt men bij de 42e generatie uit in het jaar 975.
Hieruit volgt dat er in het jaar 975 2.199.023.255.552 mensen geleefd zouden hebben.

Echter
- door meerdere keren als kwartierdrager van dezelfde persoon af te stammen (kwartierherhaling),
- door meer dan eenmaal voorkomen van dezelfde voorouder (kwartierverlies) in een kwartierstaat, wat veelal bij gesloten gemeenschappen voorkwam, is deze berekening theoretisch.

kwartierstaat , een in generaties gerangschikte opgave van de wettige voorouders van een bepaald persoon. De naam is ontstaan uit de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste. Degene waar men vanuit gaat noemt men de Kwartierdrager (of probandus) en is tevens de 1e generatie. De ouders van de kwartierdrager zijn de 2e generatie (of de 1e parentatie).

 

tabel

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.