WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 


Genealogisch
Vademecum

Inhoud
Items

Encyclopedie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

 

Y

Z

 

Trefwoorden

Voor reacties

 

Encyclopedie

-

D

 

D, afkorting voor doopregister

 

dagboek, een geschrift waarin iemand zijn belevenissen chronologisch bijhoudt

 

december, 12e maand van het jaar, wintermaand, Nive6ose, Xber, 10ber, 10b.
Zie ook
maanden van het jaar

 

del., delineavit. Ondertekening

 

demografie, statistische volksbeschrijving, gegevens betreffende geboorte, sterfte, huwelijk, enz.
Leer van de opbouw en samenstelling van bevolkingen.

 

DG, afkorting voor Doopsgezinde Gemeente

 

ding, volksvergadering bij oude Germaanse volken. (stamding). Het bestuurde en sprak recht en werd oorspronkelijk in de openlucht gehouden.

 

DIV, div., afkorting voor diversen.

 

DNA, een fundamenteel eiwitbestanddeel van de levende stof, moleculaire drager van alle erfelijke eigenschappen, desoxyribonucleÔnezuur.

††††††††††††††††††††††† Verwijzingen

 

dochter, kind van het vrouwelijk geslacht in betrekking tot de ouders.

 

doodsbericht, kennisgeving van overlijden.

 

doop, naamgeving, het dopen.

 

doopakte, bewijs van dooplidmaatschap.

 

doopboek, kerkelijk register van dopelingen.

 

doopinschrijving, kerkelijke inschrijving van een doop. De inschrijving bevat meestal de doopdatum (soms de geboortedatum), de voornaam of voornamen van de gedoopte, de namen van de ouders en de getuigen.
Soms wordt ook vermeld in welk gedeelte (gehucht, plaats) van de kerkelijke gemeente de ouders van de dopeling wonen.

 

dooplepel, een vaak zilveren lepel, waarop naam en datum van de geboorte en soms het wapen van de dopeling gegraveerd waren. (Voornamelijk in Friesland).

 

doopregister, kerkelijk register van dopelingen.

 

dossier, een reeks archiefbescheiden, ontvangen en opgemaakt door een functionaris in de behandeling van een bepaalde zaak.

 

douairiŤre, adellijke weduwe.

 

DTB, afkorting voor doop-, trouw- en begraafregister.
Deze van oorsprong kerkelijke registers zijn bij de invoering van de
burgerlijke stand - in 1811 - gevorderd en samengebracht in een collectie om als "retroacta van de burgerlijke stand" (RBS) of "oude burgerlijke stand" (OBS) te dienen.
Deze registers zijn in te zien in het Rijksarchief (m.u.v. de grote gemeenten), gemeente- of streekarchief.
Deze archieven hebben van de originelen foto- en/of microfilmkopieŽn laten maken. Het
CBG bezit ook een groot aantal microfilmkopieŽn van DTB-registers.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker