WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 Genealogisch
Vademecum

Inhoud
Items

Encyclopedie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

 

Y

Z

 

Trefwoorden

Voor reacties

 

Encyclopedie

 

K

 

kadaster, in 1832 (in Limburg 1841) ingevoerd om een rechtvaardige heffing van de grondbelasting mogelijk te maken. Het is een door de Rijksoverheid gevoerde administratie van zakelijke genotsrechten op de grond. Deze rechten worden geboekt in de kadastrale legger en behoren met de kadastrale kaarten tot de basis van de kadastrale archieven.
zie ook
kadaster en kadaster 1832 (HisGIS).

 

Karolus-gulden, een door Karel V in 1521 ingevoerde gouden munt ter waarde van 20 stuivers met de afbeelding van de geharnaste keizer met scepter en rijksappel.
In 1540 werd de zilveren Carolus, eveneens ter waarde van 20 stuivers, ingevoerd. Hoewel deze munten na 1555 niet meer werden uitgegeven en daarna geheel andere typen van een ander gewicht en gehalte werden geslagen bleef de Carolus van 20 stuivers tot het einde van de 17de eeuw de rekenmunt.
De benaming werd in de loop van de tijd verkort tot Gulden.

karolusg

 

kolonie, overzees gebiedsdeel.

 

kluftboeken, ook clauwboeken genoemd. Registers van de omgang van het grietmansambt over de daarvoor in aanmerking komende edele heerden of boerderijen in Groningen.

 

kwartierdrager, probandus, de persoon van wie de kwartierstaat uitgaat.

 

kwartierherhaling, wanneer de kwartierdrager meerdere keren van dezelfde persoon afstamt.

 

kwartierstaat , een in generaties gerangschikte opgave van de wettige voorouders van een bepaald persoon. De naam is ontstaan uit de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste. Degene waar men vanuit gaat noemt men de Kwartierdrager (of probandus) en is tevens de 1e generatie. De ouders van de kwartierdrager zijn de 2e generatie (of de 1e parentatie).

 

kwartierverlies, het meer dan eenmaal voorkomen van dezelfde voorouder in een kwartierstaat. Dit kwam veelal bij gesloten gemeenschappen voor.

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker