WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 Genealogisch
Vademecum

Inhoud
Items

Encyclopedie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

 

Y

Z

 

Trefwoorden

Voor reacties

 

Encyclopedie

 

L

 

L, afkorting voor lidmatenregister.

 

landverhuizers, benaming voor emigranten in de 19e en begin 20e eeuw. Te vinden in de Nederlandse archieven.

 

Latijn, taal van de oude Romeinen.

 

Latijnse woorden, zie Woordenlijst Latijn - Nederlands.

 

lidmaat, lid van een kerk.
In dit
voorbeeld een “Bewys van lidmaatschap” van de Evangelisch Luthersche Kerk in Zuid-Afrika.

 

lidmatenregister, van de protestantse kerken. Deze registers gaan wel terug tot in de zestiende eeuw.
Deze registers dienden om vast te stellen welke leden belijdenis hadden gedaan en wie niet.
In de Nederduits Gereformeerde kerk waren velen alleen dooplid en hadden geen belijdenis gedaan.
Deze informatie was nodig bij huisbezoek, toelating tot het Heilige Avondmaal, het verlenen van attestatie (verklaring van belijdend lid) bij vertrek en bij het vaststellen van de bijdrage in de kerkelijke lasten.
De registratie van lidmaten komt voor als lijsten die een predikant bij aanvaarding van zijn ambt aantrof in zijn gemeente; lijsten van aangenomen lidmaten voor de viering van een Heilig Avondmaal (met Pasen of Kerst); lijsten van ingekomen lidmaten op attestatie van een andere kerkelijke gemeente. Soms zijn er lijsten van vertrokken lidmaten met vermelding van wie, wanneer en waarheen. 
De originele registers zijn meestal nog in de kerkelijke archieven te vinden.

 

links, veel gebruikte benaming voor verwijzingen op het internet.
Zie -
Genealogie verwijzingen op internet.

 

'liste civique', 'registre civique' , bevolkingslijsten uit de jaren 1796 en 1811. Deze lijsten bevatten per plaats de gehele volwassen mannelijke bevolking met opgave van beroep en geboortedatum. Ze zijn te vinden in de gemeentearchieven.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker