WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 Genealogisch
Vademecum

Inhoud
Items

Encyclopedie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

 

Y

Z

 

Trefwoorden

Voor reacties

 

Encyclopedie

 

M

 

maart, 3e maand van een jaar, lentemaand, Germinal. Zie ook maanden van het jaar

 

mei, 5e maand van een jaar, bloeimaand, Prairial. Zie ook maanden van het jaar

 

memorie van successie, een na iemands overlijden opgemaakte schriftelijke verhandeling voor het bepalen van de hoeveelheid successiebelasting door de erfgenamen betaald moet worden. Hierin wordt beschreven waaruit de erfenis bestaat, wat de waarde ervan is en wie de erfgenamen zijn.
Sinds het begin van de 19e eeuw moet in Nederland belasting betaald worden over een erfenis.
Deze belasting heet successierecht.
De memories die tussen 1817 en 1922 zijn opgemaakt worden in de rijksarchieven bewaard. Niet van elke overledene een memorie van successie bewaard gebleven.

 

MIGR, afkorting voor migratie

 

migratie, het veranderen van woonplaats. [emigratie, vertrek uit een land of gebied; immigratie, vestiging vanuit een ander land of gebied].
De migratie wordt in Nederland sinds het midden van de 19e eeuw geregistreerd in de
bevolkingsregisters.
Hiervoor waren er de lidmatenregisters van de protestantse kerken, burgerboeken of akten van indemniteit (schadeloosstelling).

 

 

 

 

 

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker