WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 Genealogisch
Vademecum

Inhoud
Items

Encyclopedie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

 

Y

Z

 

Trefwoorden

Voor reacties

 

Encyclopedie

 

N

 

NA, afkorting voor notarieel archief.

 

naamsaanneming, zie Register van Naamsaanneming.

 

Nationale Militie, een van 1811 tot en met 1938 verplichte krijgsdienst van elke man vanaf 19 jaar, behalve door uitloting, broederdienst of lichaamsgebreken.

 

Nederlands-IndiŽ, soms ook aangeduid als Nederlands Oost-IndiŽ, is de benaming voor de voormalige Nederlandse koloniale bezittingen in de Indonesische archipel.

 

neef, zoon van een broer, zuster, oom of tante.

 

NH, afkorting voor Nederlands Hervormd.

 

nicht, dochter van een broer of zuster, oom of tante.

 

notarieel repertoire, een chronologische lijst waarin elke akte op volgnummer, datum, onderwerp, belanghebbenden, verkorte inhoud en verwijzingen naar andere akten vermeld staan.

 

notariŽle archieven, sinds de middeleeuwen bestaat het notariaat in een aantal provincies van Nederland. Tijdens de Republiek waren er notarissen in Brabant, Holland, Limburg, Utrecht en Zeeland. In Friesland, Gelderland en Groningen in enkele plaatsen. In 1811 werd het notariaat in heel Nederland ingevoerd.
Onderzoek van akten met betrekking tot huwelijkse voorwaarden, testamenten, boedelbeschrijvingen en boedelscheidingen e.d. maken de notariŽle archieven belangrijk.
Akten opgemaakt door notarissen dienen als rechtsgeldig bewijs van wat erin geformuleerd is.
Zij worden ondertekend door de notaris, de getuigen en de partijen.
De originele akte noemt men een minuut. Deze minuutakten werden in een band (protocol) samengevoegd. Het authentieke afschrift noemt men een grosse. Deze worden aan de belanghebbenden uitgereikt.
NotariŽle archieven tot en met 1915 zijn te vinden in een archiefbewaarplaats (gemeente- of streekarchief). Naast de archiefbewaarplaats zijn er ook notariŽle archieven te vinden in de provinciale rijksarchieven. NotariŽle archieven tot 1915 zijn openbaar. Die van na 1915 niet en zijn in bewaring van de notarissen zelf of bij de arrondissementsrechtbanken.

 

november, 11e maand van het jaar, slachtmaand, Frimaire, IXber, 9ber, 9b. Zie ook maanden van het jaar.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker