WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 Genealogisch
Vademecum

Inhoud
Items

Encyclopedie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

 

Y

Z

 

Trefwoorden

Voor reacties

 

Encyclopedie

 

O

 

O, afkorting voor overlijdensregister.

 

OBS, afkorting voor retroacta van de burgerlijke stand. Zie ook DTB.

 

oktober, 10e maand van het jaar, october, wijnmaand, Brumaire, VIIIber, 8ber, 8b.
Zie ook
maanden van het jaar.

 

onwettig kind, kind van een niet-getrouwde vrouw. De geboorteaangifte werd meestal gedaan door de vroedvrouw of -man. Wettelijk volgt een onwettig kind meestal de conditie van de moeder. Zie ook gewettigd kind.

 

oom, broer van vader of moeder.

 

ouder, vader of moeder.

 

ouders, vader en moeder.

 

oudoom, oom van vader of moeder.

 

oudovergrootmoeder, moeder van de overgrootmoeder of overgrootvader = betovergrootmoeder.
Zie ook
voorouders

 

oudovergrootvader, vader van overgrootmoeder of overgrootvader = betovergrootvader.
Zie ook
voorouders

 

oudtante, tante van vader of moeder.

 

OV, afkorting voor overzicht

 

overlijdensakte, bevat een verklaring aangaande het overlijden van een persoon. Aangeduid met naam, voornamen, beroep, leeftijd en adres. Tot 1935 werden ook de namen, voornamen, beroepen, leeftijden en adressen van de beide aangevers vermeld. Na 1935 wordt één aangever vermeld.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker