WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 Genealogisch
Vademecum

Inhoud
Items

Encyclopedie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

 

Y

Z

 

Trefwoorden

Voor reacties

 

Encyclopedie

 

P

 

paleografie, de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van oude schriftvormen en het ontcijferen van oude teksten.

 

parenteel, een in generaties gerangschikte opgave van de wettige afstammelingen van een bepaald ouderpaar, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.

 

patronymicum, een van de voornaam van een van de vader afgeleide toenaam.
Bijvoorbeeld: Fokke de vadersnaam, door de zoon vermeld achter zijn naam als Fokkezoon, Fokkezn of Fzn.

 

PB, persoonsbewijs

 

R29no077017-vz-700

voorzijde

R29no077017-az-700

achterzijde

 

persoonsbewijs, een identiteitsbewijs, in Nederland tijdelijk uitgereikt vanaf 1941 tot 1945. Tevens bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder vanaf 15 jaar moest in bezet Nederland een speciaal persoonsbewijs (PB) bij zich dragen.

 

persoonsblad, een blad (A4) of kaart waarop gegevens met verwijzing naar bronnen van een persoon. Voorbeeld van een persoonsblad.

 

persoonskaart, in 1938/1939 werd van iedere bewoner van Nederland een persoonskaart opgemaakt ten behoeve van het bevolkingsregister. Deze werd bijgehouden ter gemeentesecretarie van de plaats waar de betrokkene woont. De persoonskaart is een niet openbaar werkdocument. Bij verhuizing van betrokkene naar het buitenland werd de persoonskaart naar het Bureau Vestigingsregister, Ministerie van Binnenlandse Zaken, gestuurd. Na het overlijden van betrokkene werd deze PK overgebracht via het Centraal Bureau voor de Statistiek naar het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). In 1994 werd de persoonkaart vervangen door een geautomatiseerde persoonslijst.

 

persoonslijst, een geautomatiseerde bevolkingsregistratie. Na 1994 worden de persoonskaarten niet meer bijgehouden door de geautomatiseerde bevolkingsregistratie, doch bewaard als "achtergrond" -bestand.
Deze persoonskaarten zijn vervangen door een geautomatiseerde persoonslijst. Het
CBG ontvangt per 1 oktober 1994 van de gemeenten uittreksels van de overleden bewoners.

 

PK, afkorting voor persoonskaart.

 

postuum geboren, een kind geboren na het overlijden van de vader.

 

probandus, kwartierdrager, de persoon van wie de kwartierstaat uitgaat.

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker