WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 Genealogisch
Vademecum

Inhoud
Items

Encyclopedie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

 

Y

Z

 

Trefwoorden

Voor reacties

 

Encyclopedie

 

R

 

RA, afkorting voor rechterlijk archief.

 

RBS, afkorting voor retroacta van de burgerlijke stand. Zie ook DTB.

 

register van naamsaanneming, Bij keizerlijk decreet (Napoleon) werd op 18 augustus 1811 een ieder in Nederland die nog geen geslachtsnaam (familienaam) had bevolen binnen een jaar een geslachtsnaam aan te nemen. Velen namen dit niet ernstig, met als gevolg geslachtsnamen die hun nageslacht in grote verlegenheid hebben gebracht. Anderen gaven er zelfs geen gehoor aan.
Op 17 mei 1813 werd bij decreet de termijn voor geslachtaanneming verlengd tot 1 januari 1814.
Bij Koninklijk Besluit (Koning Willem I) werd op 5 november 1825 het bevel tot aannemen van een geslachtsnaam onder strafbeding herhaald.
Hieruit volgden vele
Registers van Naamsaanneming. Een akte van naamsaanneming uit het Register, laat de aangever van de naam zien en de familienaam die gewenst wordt aan te nemen. Ook ziet men de namen van degenen voor wie opgetreden wordt zoals broers, zusters, kinderen, kleinkinderen met hun leeftijd. Als laatste wordt deze akte 'indien zulks geleerd hebbende' ondertekend.
Deze registers zijn te raadplegen in de
rijksarchieven, enkele streek- en gemeentearchieven. Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) bezit een aantal van deze registers op microfiche.

 

'Registre civique', 'liste civique', bevolkingslijsten uit de jaren 1796 en 1811. Deze lijsten bevatten per plaats de gehele volwassen mannelijke bevolking met opgave van beroep en geboortedatum. Ze zijn te vinden in de gemeentearchieven.

 

relatieblad, gezinsblad. Geeft een feitelijk overzicht van een complete relatie (compleet gezin). Zie voorbeeld.

 

retroacta, het tot een dossier, collectie, samengebrachte originele bescheiden of afschriften die dateren van voor de aanvang van de zaak.

 

RG, afkorting voor Remonstrantse Gemeente.

 

RK, afkorting voor Rooms-katholieke.

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker