WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 Genealogisch
Vademecum

Inhoud
Items

Encyclopedie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

 

Y

Z

 

Trefwoorden

Voor reacties

 

Encyclopedie

 

T

 

T, afkorting voor trouwregister en ondertrouwregister.

 

tante, zuster van vader of moeder.

 

testament, uiterste wilsbeschikking.

 

testamentregistratie, een centrale testamentregistratie ingesteld in 1918. Het is een kaartsysteem met namen van personen die na 1890 een testament hebben laten opmaken. Op volgorde van jaar en daarin alfabetisch op naam. Het wordt beheerd door een afdeling van het Min van Justitie.
Een deel van dit kaartsysteem met de gegevens van personen geboren tussen 1793 en 1954 en overleden voor 1973 bevindt zich in het rijksarchief.

 

thuishaven van een Schippersfamilie, de plaats (gemeente) waar de elders geboren, gehuwde en overleden personen van deze schippersfamilie zijn ingeschreven.

 

tienjarige tafels, zijn indices (index op persoonsnamen) op de familienamen van de personen waarop de akten van de burgerlijke stand betrekking hebben. Van 1811 en 1812 zijn indices per jaar gemaakt. Daarna per tien jaar; 1813 - 1822, 1823 - 1832, enz.

 

toenaam, hieronder wordt verstaan een nadere aanduiding van een persoon bij diens voornaam.
Dit gebruikte men van:
- het beroep: [Schipper, Bakker, Brouwer, De Slager]
- de eigenschap van de persoon: [De Goede, De Wilde]
- het onderscheid met een gelijknamig persoon: [Eenoog, De Oude, De Jongste]
- de plaats of streek van herkomst: [Van Buren, Van Keulen, Van Hulshorst]
- de naam van de boerderij of landgoed: [Haverkamp, Van Munnikhof, Van Nijeveld]
- een huis of herberg: [Gouweleeuw, Van der Molen, Vermeulen]
- een veldnaam: [Van den Berg, Van der Kamp, Van der Made]
In gebruik vanaf de 12e eeuw ter onderscheiding van personen. De toenaam had een persoonlijk karakter, wat wil zeggen dat de broers, vader en zijn kinderen met geen of een andere toenaam voorkomen.

 

transportakte, akte van overdracht van eigendom.

 

trouwakte, huwelijksakte

 

trouwboekje, boekje bij de huwelijkssluiting uitgereikt. Het vermeld de namen en datums van de ouders en (alle) kinderen.

 

trouwregister, register waarin de namen van diegenen die men trouwt.
De oudste trouwregisters dateren uit de zestiende eeuw. Deze registers zijn van de Rooms-katholieke kerk waarin de huwelijken die werden gesloten volgens de door het Concilie van Trente vastgestelde regels.
Vanaf 1574 gingen de Gereformeerden ook over tot het gebruik van een trouw- of huwelijksregister.

 

TT, afkorting voor tienjarige tafels.

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker