WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 


http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/images/aniboek.gif


Genealogisch
Vademecum

Inhoud
Items

Encyclopedie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

 

Y

Z

 

Trefwoorden

Voor reacties

 

Encyclopedie

 

W

 

wapen, een erfelijk of in wezen onveranderlijk, gekleurd onderscheidingsteken, te zien aan een schild met de schilddekking: helm, dekkleed en helmteken.
Onderscheidingsteken van een (adellijk) geslacht, stad, provincie, rijk, enz..

wp-groen-80.gif
Groen

 

wapenschild, schild waarop een teken (figuur) geschilderd is.

wpschild-groen-80.gif

 

wapenboek, boek waarin de wapens van (adellijke) geslachten staan.

 

wapenbord, bord waarop een wapen geschilderd is.

 

wapenbrief, schriftelijke vergunning om een wapen te voeren.

 

wapendrager, schildknaap

 

wapenkoning, heraut, hofbeambte bij plechtigheden.

 

weduwe, vrouw wier man gestorven is.

 

weduwnaar, man wiens vrouw gestorven is.

 

WG, afkorting voor Waalse Gemeente.

 

WIC, West Indische Compagnie. Een in 1621 door de Staten-Generaal opgerichte handelsonderneming. Sinds 1627 verbleef de WIC ook in BraziliŽ. Na twee veldslagen in 1648/1649 moet BraziliŽ worden opgegeven.
De WIC kreeg het monopolie op de westkust van Afrika en Amerika. Uiteindelijk werd het een kaapvaartonderneming. Slaven werden na het veroveren van de kust van Guinea in het zuiden van Amerika verkocht.

vlagwic

Na het verlies van verschillende kolonies werd deze compagnie ontbonden (1674) en een tweede opgericht (1675) met uitsluitend handelsdoeleinden. Na het verlies op het monopolie van de slavenhandel in de Spaanse kolonies werden haar bezittingen en schulden door de Staten-Generaal overgenomen en de compagnie in 1793 opgeheven.
De WIC had net als de
VOC diverse kamers: Amsterdam, De Maas, Noorderkwartier, Stad en Lande en Zeeland.

 

WO I, eerste wereldoorlog 1914 - 1918

 

WO II, tweede wereldoorlog1940 - 1945

 

WM, afkorting voor lijst van weerbare mannen.

 

woordenboek, een boek waarin woorden met betrekking tot een taal alfabetisch zijn geordend en waarin over die woorden informatie wordt verschaft.
Zie Woordenboeken.

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker