Ouders

II

a

gezin

Pieter TIMMER WALS
ged Jisp 02.08.1733
get Duijfjen van Emden
ber burgemeester
overl Jisp 03.09.
begr Jisp in de Hervormde Kerk
otr Wormer 01.06.
1756
tr Wormer 20.06.1756

Stijntje Pietersd CORTENAAR (KORTENAAR)
geb Wormer 1734
vader:
moeder:

ber huisvrouw
overl Jisp 10.01.1772
begr Jisp januari 1772 in de Nederlandse Hervormde Kerk 

Gezin TIMMER – CORTENAAR

Het gezin woonde te Jisp

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

III

a

Jan WALS
ged Jisp 19.06.
1757
get Grietje Jans Timmer
overl voor 00.10.1760

 

III

b

Teuntje WALS
ged Jisp 20.08.
1758
get Grietje Timmer
overl voor 00.04.1763

 

III

c

Jan WALS
ged Jisp 05.10.
1760
get Grietje Jansdr Timmer
overl voor 1762

 

III

d

Jan WALS
ged Jisp 24.01.
1762
get Duijfje Claasd van Emden
overl 1765

 

III

e

Teuntje WALS
ged Jisp 24.04.
1763
get Aachje Jansd Timmer
overl voor 00.12.1769

 

III

f

Jan TIMMER WALS
geb
1765
get Duyfje Claes van Embden
ber fabrikant in olie
overl
vóór 03.05.1833
tr
Jisp 18.08.1786
Lijsbeth Jansd SLEGT
geb
Jisp 31.10.1764
vader: Jan Meijndertsz Slegt
moeder:
Trijntje Lammes
ber
overl
Jisp 03.05.1833  
Was het Lijsbeth, weduwe van Jan, die na het overlijden van Pieter (1810), in 1821 opdracht gaf om de molen de Barnde Bok te slopen?

gezin

III

g

Pieter TIMMER
ged Jisp 07.06.
1767
get Aachje Timmer
overl
1810

 

III

h

Klaas TIMMER
ged Jisp 20.11.1768
get Lijsje Pietersd Gorter
overl

 

III

i

Teuntje TIMMER
ged Jisp 31.12.1769
get Aachje Timmer
overl

 

 

- Genealogie van Jan Timmer
-
Berend Wierts Kunst
-
Katerstede Dorpen Jisp

 

Volgens de heren Bloys van Treslong en Belogne was burgemeester Pieter Timmer, de echtgenoot van Stijntje Kortenaar, ‘Hoogheemraad van den Hondsbossche van 1795-1808’ Het wapen van de familie Timmer vinden wij ook op een kaart van het waterschap. Deze kaart is getekend door H. de Leth. 1)

Op de tekening van de optocht in 1766 in het Raadhuis van Jisp zien wij duidelijk Pieter Timmer sr. lopen, voor in de optocht als tweede luitenant van de Schutterij.

Hij is één van de ‘officieren’, die alle ‘waaren in eene cierlijke uniforme, uitmuntend door hunne propere kleedinge, geweer, oranje sjerpen, kokardens en kniebanden’.

Jan, de zoon van Pieter Timmer: bij de aangifte van zijn geboorte in 1765 (de vierde Jan!) komen wij als getuige de ongehuwde zuster van Hendrik van Embden tegen; Duyfje Claes van Embden. (zie G 11). Jan trouwde met Lijsbeth Slegt (1765-1833). Was het Lijsbeth, weduwe van Jan, die na het overlijden van Pieter (1810), in 1821 opdracht gaf om de molen de Barnde Bok te slopen?

NOTEN

1. P.C. Bloys van Treslong Prins, J. Belogne, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland ( Utrecht 1928-1931), 5 delen, deel ?, 301.

 

 

 

 

Grafstenen die tot 1820 in de Nederlands Hervormde Kerk te Jisp lagen

A7
Wapen als bij
A6 rondom: P.I. Timmer S.P. Kortenaar.

Hier rust ’t lichaam / van Stijntje Kortenaar / huysvrouw van / burgermeester Pieter Timmer / obiit den 10 january Ao 1772 / oud ruim 38 ½ jaar.
(E 10)

 

 

 

Bronnen

- Genlias

Voor reacties