Pourtraitschilder

Berend Wierts KUNST

 

 


BWKunst-80
Berend Wierts Kunst

Inleiding

Inhoud

Werkboekje

Portretten op volgorde van nummer

Portretten op volgorde van familienaam

GenealogieŽn

Bronnen

Voor reacties

 

 

Inleiding

 

Berend Kunst (Nieuwolda 21.05.1794, Hoogezand 08.06.1881) maakte gedurende 50 jaar zoín zesduizend portretten. Deze portretten geven een beeld van de burgerij in het midden van de negentiende eeuw. De mannen zijn meestal naar links gekeerd en de vrouwen naar rechts. Zijn meesterlijke beheersing van de pasteltechniek hielp hem een aanvaardbare gelijkenis te verkrijgen. Het gezicht en de directe omgeving zijn dan de meest doorgewerkte delen van de tekening. Veel aandacht kregen de decoratieve details in de kleding.

Men vindt deze portretten wel aardig tot zeer interessant. Echter wie er op zoín portret staat weet men vaak niet. Weet men het wel dan is vaak alleen de naam bekend en dat het uit erven is verkregen of anders gekocht.

 

Om deze portretten (weer) meer levend te maken worden er genealogieŽn en andere wetenswaardigheden gezocht.

Zo zijn er enkele aparte webhaltes ontstaan met de voorouders en nazaten van betrokkenen.

 

Uiteraard begint men met de genealogie van Berend Wierts Kunst.

 

Uit piŽteit voor Berend die gedurende 50 jaar als Ďpourtraitschilderí door Nederland en omliggende landen trok en zo zijn kost verdiende.
En uit dankbaarheid daar hij gedurende die tijd zijn werk in een werkboekje vermeldde.

 

Tenslotte om nog net voor de fotografie afbeeldingen te kunnen bekijken van voorouders waar we niets van wisten.

 

Zeewolde, 2005---††††

Walter Andreas Groen

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.