Pourtraitschilder

Berend Wierts KUNST

 

 


BWKunst-80
Berend Wierts Kunst

Inleiding

Inhoud

Werkboekje

Portretten op volgorde van familienaam

Portretten op volgorde van nummer

Genealogieλn

Bronnen

Voor reacties

 

 

Portretten op volgorde van familienaam

 

Portretten op volgorde van familienaam

 

- klik op de eerste letter van een familienaam.

 

 

A—B—C—D—E—F—G—H—I—J—K—L—M—N—O—P—Q—R—S—T—U—V—W—X—Y—Z

 

 

Er wordt naar gestreefd een zo volledig mogelijke informatie te verzamelen over de herkomst en de eigenaren van deze portretten.
Vooral de iconografie van het portret en de genealogie van de persoon op het portret.

 

De tot heden bekende informatie is een boek van ruim 30 jaar geleden.
Berend Kunst reizend portretschilder 1794 - 1881,
Dr E.J.F. Smits / Drs P.J.Huizinga, Uitgeverij J. Niemeijer/Groningen/1974.
In dit boek werd hetzelfde getracht te verwezenlijken, echter heden ten dage met een computer wordt het waar mogelijk verbeterd en aangevuld.

 

Eind 2008 werd door Mr. J.H.J. Hoog aangeboden het Werkboekje wat Berend Kunst gedurende vijftig jaar heeft gebruikt voor het noteren van de gemaakte portretten te digitaliseren. 

 

Portretten op volgorde van nummer

 

1 – 2 – 3

 

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 web stats
free website tracker