WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

InhoudVoor reacties

 

B

 

 

Van WATTUM

 

 

wp-van-wattum-260.gif

Van Wattum

 

 

 


Beschrijving:

 

Wapenschild: Gedeeld: I In zilver een halve zwarte adelaar, komende uit de deellijn; II Doorsneden: a. In groen twee gekruiste gouden bakkerspanen, b. In rood een onklaar gouden anker.

Helmteken: Een zilveren vlucht.

Dekkleden: Groen, gevoerd van zilver.

 

 

Aannemer:

 

Robbert van Wattum uit Rotterdam voor de achternaam dragende nakomelingen van Roelof Warners van Wattum, geboren Bierum in 1750, overleden voor 1804, huwde Appingedam 10 april 1772 Juda Geerts, geboren Solwerd 15 januari 1753, overleden in 1816.

Roelof Warners en Juda kregen 1 zoon, Geerts Roelofs van Wattum (1778-1825) die getrouwd was met Zusanna Hindriks Boekhout (1791-1842).

De oudst bekende voorvader is de vader van Roelof Warners, Warner van Wattum, geboren rond 1720.

De eerste generaties Van Wattum woonden en leefden in de provincie Groningen (Bierum, Delfzijl, Appingedam) en vanaf de 2e helft van de 19e eeuw in Zuid Holland (Rotterdam).

 

Ontwerper:

- In 2010 door Dirk J. Vuijk.

 

Betekenis:

 

wpschild-van-wattum-80.gif
wapenschild
gekleurd

Met de halve zwarte adelaar en het metaal goud wordt de verbondenheid met Groningen uitgebeeld.
Met de kleur groen en het metaal zilver de verbondenheid met Rotterdam.
De bakkerspanen en het anker verwijzen naar beroepen van bakker, kok en stuurman en kapitein in de scheepvaart.

 


Publicaties:
- Internet
:

- Stamreeks van Robbert van Wattum
-
Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

Contact:

r.van.wattum@quicknet.nl

 

 

B = Burgerlijk wapen

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.