WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 

 

 

NedHerWap-wp-250

491 Wapens door bekende en minder bekende personen gevoerd waarvan één of meer leden op de voorgrond traden in de Nederlanden vanaf de tweede helft van de 16e eeuw.
Van het wapen is uitsluitend het schild beschreven. De schilddekking (versieringen) zoals helm, dekkleed en helmteken zijn achterwege gelaten.
De wapens en tekst zijn uit het deel "Historische Geslachten" van de albums "Nederlandse Gemeentewapens" voor koffie-HAG-zegels. Hierin wordt vermeld dat een heraldisch atelier "Van der Laars" te Hilversum deze wapens heeft (doen laten) samenstellen. Uitgegeven door Koffie HAG Maatschappij, Amsterdam 1924.

Deze wapens en tekst waar mogelijk aangepast en aangevuld.
Zie de hiervoor gebruikte bibliografie

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker