WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

 

KOENEN

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-koenen-260.gif

KOENEN
s Hertogenbosch

 


Beschrijving

Schild: In groen een golvende zilveren dwarsbalk, vergezeld boven van twee gouden korenschoven, onder een zilveren Sint-Antoniuskruk.

Helm: Half aanziende traliehelm.

Wrong: Groen en zilver.

Helmteken: Een uitkomend zilveren paard met zwarte hoeven.

Dekkleden: Groen, gevoerd van zilver.

 

 

Aannemer:

Hendrikus Johannes Antonius Koenen, geboren Hoensbroek 5 januari 1944, woont s Hertogenbosch, zoon van Peter Antoon Koenen en Jacomijna Jozina Lydia Bax.
Voor de naamdragende nakomelingen van de stamvader.
De aannemer stamt af van Johan Koenen, wonende te Ottersum, landbouwer op de Sellersche Hoffe. Hij huwde met Catharina Laemers. Hun zoon Hendrick (Heinrich) Koenen werd gedoopt Ottersum in februari 1696.

 

Ontwerper:

In 2010 door H.K. Nagtegaal.

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat gaat vaak de betekenis door de tijd heen verdwenen.

 

wpschild-koenen-80.gif
wapenschild
gekleurd

De kleur groen duid op het landschap waar Koenen eeuwenlang woonden en werkten.

De golvende zilveren dwarsbalk duid op de rivier Niers welke kenbaar is voor de streek, 't Zelder en Ottersum, waarbij Koenen eeuwenlang de landbouw uitoefenden.

De St. Antoniuskruk (krukkruis of taukruis) wat als kenteken van Antonius-abt een centrale plaats in het landbouwers familieleven had en veelvuldig werd aangeroepen voor de gezondheid van gezin- en familieleden (st. Antoniusvuur), voor een goede oogst en een gezonde veestapel.

De gouden korenschoof is een samengebonden bos korenhalmen ten teken van een goede oogst.

Het uitkomende steigerende zilveren paard duid op de Duitsche herkomst, afstamming en/of verbondenheid met Niederrhein (NordRhein-Westfalen).

 

Bronnen:

- geen

 

Registratie:

Op verzoek van Hendrikus Johannes Antonius KOENEN.

HVG 2010-00095 (4 november 2010) Wapenbrief

 

Publicaties:

- Ons Voorgeslacht, jrg 65, 2010, blz

internet:

- Genealogie Koenen
- Stamreeks van Hendrikus Johannes Antonius Koenen
-
Heraldische Wapens in de Nederlanden
- Hollandse Genealogische Databank

 

Contact:

-

 

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.