WAZAMAR

De Nederlanden

 

 


zeventien-ver-100

De Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

logo-BeNeLux-75-kl.gif

 

De naam voor een historisch gebied in Europa tussen Noord-Frankrijk en Noord-Duitsland.

 

Inleiding

 

De naam 'de Nederlanden' of ook 'de Lage Landen' zijn historische begrippen uit een tijd waarin de koninkrijken BelgiŽ en Nederland nog niet bestonden en ook hun staatsgebieden nog niet duidelijk van elkaar afgegrensd waren. Men gebruikt deze termen in een historische context, maar ook als collectieve aanduiding voor beide landen.
Het is dan een soort equivalent van de term 'Benelux', maar zonder de economische connotaties ervan. Bovendien denkt men bij 'de Nederlanden' of 'de Lage Landen' nauwelijks aan Luxemburg, bij 'Benelux' daarentegen wel.

 

vlag-benelux.gif

BENELUX,
een in 1944 ontstane economische unie tussen
BelgiŽ, Nederland en Luxemburg.

Een ontwerp van een BeNeLux vlag.

 

Als men het over de Nederlanden heeft en daarbij meer bepaald over het gebied van het huidige Koninkrijk der Nederlanden wil spreken, gebruikt men de term 'de Noordelijke Nederlanden' - in tegenstelling tot de 'Zuidelijke Nederlanden', de voorloper van het huidige Koninkrijk BelgiŽ.
Beide begrippen zijn in feite erg vaag, want de grens tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden is allesbehalve duidelijk. De streek rond Maastricht wordt meestal bij de Zuidelijke Nederlanden geteld omdat ze pas na 1830 definitief vanuit het noorden werd bestuurd.

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.