logo-wazamar-r70.gif

WAZAMAR

Wlater-Groen-03-12-2013-60.gif

Verantwoording


Wie is Wazamar
-
Verantwoording
-
Genealogie
in de
Nederlanden

-
-
Voor reacties

0


Bibliografie
-
Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

-
AVG-privacy
-
Wazamar-logo

WAZAMAR is in 1995 ontstaan als initiatief uit
de namen van de leden van
het gezin Walter & Eliza + Marit Groen.
®

Voor zover wij weten is deze naam niet gebonden aan enige betekenis en of andere bedoeling dan hierboven vermeld. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn, vernemen wij dat graag.

WAZAMAR is in het particulier op zichzelf staand en bijgevolg niet commercieel.

WAZAMAR verleent naar eigen inzicht hulp aan een ieder met genealogisch en heraldisch onderzoek. 

Verantwoording
van WAZAMAR GENEALOGIE IN DE NEDERLANDEN ®
en WAZAMAR HERALDIEK IN DE NEDERLANDEN ®
Getracht is de rechthebbenden van de afbeeldingen en tekst te achterhalen.
Zij die menen alsnog aanspraak te kunnen doen op zekere rechten, worden verzocht contact op te nemen met:

Walter Andreas Groen ®
Draviksplein 11
3892 BC Zeewolde
tel : 036 522 13 65
e-mail:
walter@wazamar.org
URL: https://www.wazamar.org/

Alle rechten voorbehouden.
Niets van en uit de WAZAMAR Internet pagina's mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieėn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de
auteur.

 

 

00

 

o

 

© WAZAMAR
sinds 1995


Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

© WAZAMAR
sinds 1995