WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

Van HEMERT

A

-

 

wp-Van-Hemert-260.gif
Van Hemert

Beschrijving:

Wapenschild: In goud drie afgerukte zwarte leeuwekoppen, blauw getongd.

Helmteken: Twee steenbokhoorns, zwart en goud gevlochten.

Dekkleden: Zwart, gevoerd van goud.

Schildhouders: Twee omziende griffioenen van natuurlijke kleur met geopende, naar beneden gerichte zilveren vlucht, de staart tussen de achterpoten doorgeslagen, rood getongd.

Het geheel geplaatst op een gouden arabesk.

 

 

VAN HEMERT
(PLAAT 37).

 

Overijsselsen geslacht. Gijsbert van Hemert was vader van Johan, overl. 7 Mei 1634, uit wiens eerste huwelijk, met Geertruid Luesse, voortsproten Gijsbert, geb. 1590, burgemeester te Deventer, en Jan, in 1636 landrentmeester van Twenthe, die 12 Juni 1614 in het huwelijk trad met Judith Coenders.

Jan's zoon, Jacob, vaandrig, gedoopt te Zwolle 1 Maart 1629, trouwde in Feb. 1665 Anna Geertruida van der Beeck, zuster van Herman van der Beeck tot den Krijtenberg, en had Jan Herman tot den Krijtenberg, overl. 10 Juli 1747, geh. met Maria Elisabeth Blankvoort, waaruit o. a.

Reinder Willem, gedoopt te Kampen 13 Mei 1711, overl. 11 Sept. 1779, burgemeester te Kampen. Deze trouwde Aleida Christina Florentina Bentinck tot Langeveldslo en was de vader van Mr.

Wolf Floris van Hemert tot Dingshof, geb. 27 Nov. 1753, overl. 22 Aug. 1832, burgemeester van Kampen en daarna directeur der registratie, die bij organiek besluit van 7 Sept. 1814, nr 1, in de Ridderschap van Overijssel werd geadmitteerd, terwijl een Koninklijk besluit van 18 Juli 1819, nr 4, bepaalde dat aan hem en zijne stamgenooten in alle officieele stukken de titel van Baron zou worden gegeven.
Hij was geh. met Mechteld Margaretha van Aerssen-Beyeren van Voshol, waarvan kinderen.

 

 

Uit:
- WAPENBOEK van den NEDERLANDSCHEN ADEL, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door J.B. Rietstap. Te Groningen bij J.B. Wolters 1883. Deel 1, Blz 176, Plaat 37.


A = Adellijk wapen

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker