WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 

Doel

 

Een digitale representatie van de in de Nederlanden van een schriftelijke verklaring (certificaat, diploma, wapenbrief) gevonden en bij een rechtsgeldige instantie op volgorde geregistreerde heraldische wapens.

wp-150-algemeen-1

Algemeen

Inhoud

Familienamen

 

Instanties met een wapenregister

 

 

logo-cbg
1971-2014

Centraal bureau voor Genealogie (CBG)
register op volgnummer - Certificaat

1196

 

logo-hcvvf
1974-1998

Heraldisch College van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (HCVVF) register op volgnummer - Wapenbrief

300

 


1994-2016

College Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV)
register op volgnummer - Wapenbrief

232

 

logo-vhr
1998

Vlaamse Heraldische Raad (VHR)
register op volgnummer - Wapenbrief

206

 


2009-2016

College Heraldiek van de Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” (HVG)
register op volgnummer – Wapenregistratie

272

-


2014

Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH)
register op jaarvolgnummer – Wapenbrief

68

 


2014-2020

Heraldisch Bureau Nagtegaal (HBN)
register op datumvolgnummer – Wapenregistratie

257

 

 

 


2016

Nederlands College voor Heraldiek (NCH)
register op datumvolgnummer – Wapenbrief

85

-

Geregistreerde heraldische wapens in de Nederlanden:

2616

 

 © WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.