WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

HUBERT

B

-

 

wp-Hubert-300.gif

Hubert

 Beschrijving:

Wapenschild: In zilver een zwart anker.

Helm: Aanziende traliehelm.

Wrong: Zilver en zwart.

Helmteken: Een vlucht van zwart en zilver.

Dekkleden: Zwart, gevoerd van zilver.

HUBERT (PLAAT 43) 1).

Dit Overijsselsche geslacht stamt af van Johannes Hubert, in 1597 rechter te Burg-Steinfurt, wiens zoon, Herman Hubert, in 1650 rechter te Amsterdam was. Deze had o. a. een zoon:
Herman Hubert, burgemeester te Noordhorn, gehuwd in 1650 met Elsa Cuper, bij wie hij twee kinderen verwekte:
1e Herman Hubert, die volgt en
2e Gesina Hubert, geh. 12 Sept. 1669 met Jan Hendrik Staverman.

 

Herman Hubert, zoo evengenoemd, burgemeester van Noordhorn, overl. in 1712, huwde te Gorssel in 1682 met Geertruyd Stulen, overl. in 1708, dochter van Gerhard en van Adelheyd van Bentheim. Uit hunnen echt sproten o. a. voort:
1e Gerhard Hubert, burgemeester van Noordhorn, overl. in Juli 1756, geh. met Elisabeth Rönche, bij wie hij drie zonen verwekte, waarvan de jongste vroeg stierf:
a. Herman Everard Hubert, secretaris van Kampen, geh. met Maria Roelinck, dochter van Herman Willem en van Anna Maria Eeckhout; zij waren de ouders van drie kinderen: Catharina Elisabeth Hubert, geh. met Zeno Lambert Forsten; Herman Willem Hubert, geh. met Hermanna Elisabeth van Berchuys, wiens zoon: Herman Jan Roelinck Hubert, geb. te Kampen 13 Mei 1781, overleed in de Beverwijk 1 Nov. 1826; Anna Maria Hubert, geh. met Jacob Balthazar Forsten;
b. Peter Hubert,
overl. 1 Febr. 1769;
2e Jan Everwijn Hubert, die volgt;
3e Herman Hubert, in 1735 predikant te Meppel, geh. met Hillegonda Kuinders, uit welken echt geboren werden:
a. Mr. Herman Hubert, geb. in 1716, advocaat en lid van de gezworen gemeente van Zwolle, fiscaal van Salland, overl. te Zwolle 16 Aug. 1782;
b. Geertruyd Hubert, geh.: eerst met G. van Lottum en daarna met Hendrik Klopman, beiden gemeensluiden van Deventer;
c. Jan Hubert, luitenant in dienst der Staten, gesneuveld in het beleg van Namen;
d. Maria Hubert, geh. met Frederik Ram, burgemeester van Steenwijk, daarna gerichtsschrijver van Zwolle;
4e Arnold Joost Hubert, wijnkooper te Amsterdam, geh. met Maria Stulen, wier dochter: Maria Hubert, huwde met D. van Toll, van Amsterdam.

 

Jan Everwijn Hubert, voornoemd, burgemeester van Noordhorn, overleed aldaar 17 Sept. 1749. Hij huwde er 5 Aug. 1720 met Eva Kuper, geb. 7 Oct. 1688, overl. te Noordhorn 24 Aug. 1772, dochter van Hendrik en van Johanna Queckeboom. Uit hunnen echt sproten acht kinderen, waarvan vier jong of ongehuwd stierven:
1e Hendrik Hubert, geb. 9 Oct. 1723, burgemeester van Hasselt, overl. 10 Febr. 1777, geh. te Noordhorn 12 Sept. 1751 met Barbara Hendrika Nauta, geb. 12 Febr. 1730, overl. 19 Aug. 1766, waarbij hij o. a.. verwekte:
a. Geertruyt Hubert, geb. 11 Oct. 1752, geh. 6 Oct. 1773 met Mr. Gerard van der Sluys, heer van Westervlier, zoon van Joan en van Aleida Dumbar;
b. Eva Hubert,
geb. 14 Juli 1758, overl. 6 Juni 1831 , geh. met Mr. Willem Klopman, geb. in 1749, oud gemeensman en advocaat te Zwolle, aldaar overl. 14 April 1808;
c. Anna Hubert, geb. 11 April 1760, geh. met Jan Hendrik Höttinger, kapitein-ingenieur;
2e Herman Hubert, geb. 18 April 1729, predikant te Kolderveen, Kampen en Amsterdam, aldaar overl. 10 Juli 1809, geh. met Anna Garengroot;
3e Peter Hubert, die volgt;
4e Arnold Jan Hubert, geb. 9 April 1734, overl. 28 Oct. 1795, geh. te Haarlem 17 Dec. 1770 met Cornelia Elisabeth Haakman, geb. 4 Juli 1746, overl. 25 Oct. 1782, uit welken echt o. a. geboren werden:
a. Jan Everwijn Herman Hubert, geb. 24 Jan. 1773, predikant te Meppel, geh. met N. N. Beth, waarbij hij eene dochter verwekte: Arnoldine Justine Hubert, geb. in 1797, overl. op den huize Bosch en Hoven bij Haarlem 12 Sept. 1866;
b. Mr. Arnold Hendrik Peter Hubert, geb. 18 Nov. 1777, advocaat en notaris te Amsterdam, ongeh. overl. op den huize de Cloese bij Lochem in 1854;
c. Eva Geertruyt Elisabeth Hubert, geb. 28 Maart 1779, overl. te Utrecht 31 Dec. 1825, geh. met Dr. Bernhard Diederich Muller;
d. Cornelia Johanna Christina Hubert,
geb. 6 April 1781, geh. met C. P. Pieter Boer, burgemeester van Noordhorn.

 

Mr. Peter Hubert, voornoemd, geb. te Noordhorn 5 April 1731, rechter en ontvanger te Ootmarsum, overleed aldaar 6 Aug. 1805. Hij huwde tweemaal: eerst te Haarlem 14 Febr. 1771 met Geertruyt Anna Haakman, zuster van Cornelia Elisabeth voornoemd, en daarna met Catharina Wilhelmina van den Broeck. Uit het eerste huwelijk werd één zoon geboren:
Mr. Joan Everwijn Hubert, die volgt.

 

Mr. Joan Everwijn Hubert, zoo evengenoemd, geb. te Ootmarsum 1 Maart 1772, burgemeester van Zwolle, later raadsheer in het provinciaal gerechtshof van Overijssel, overleed te Zwolle 5 April 1845. Hij huwde aldaar in 1799 met zijne nicht Barbara Hendrika Klopman, geb. te Zwolle 11 April 1780, aldaar overl. 14 Febr. 1829, dochter van Mr. Willem en van Eva Hubert, voornoemd. Zij waren de ouders van drie kinderen:
1e Geertruyt A. C. Hubert, geb. in 1800, overl. te Zwolle 22 Maart 1879;
2e Herman Hubert, geb. in 1803, overl. in 1840;
3° Mr. Willem Peter Hubert, die volgt.

 

Mr. Willem Peter Hubert, zoo evengenoemd, geb. te Zwolle 29 Dec. 1806, advocaat en procureur aldaar, overleed er 19 Nov. 1883. Hij huwde te Zwolle 24 Juni 1841 met Johanna Maria Tobias, geb. aldaar 3 Dec. 1812, overl. op den huize Berkenhove bij Zwolle 3 Oct. 1875, dochter van Mr. Willem en van Cornelia MeteIerkamp. Uit hunnen echt sproten vijf kinderen:
1e Johanna Maria Hubert, geb. te Zwolle 4 Mei 1842;
2e Barbara Hendrika Hubert, geb. te Zwolle 8 Aug. 1844, aldaar overl. 6 Jan. 1860;
3e Johanna Cornelia Hubert, geb. te Zwolle 21 Nov. 1846;
4e Eva Hubert, geb. te Zwolle 1 Jan. 1849, geh. aldaar 5 Oct. 1880 met Jan van Blijenburgh, kapitein der artillerie;
50 Mr. Willem Peter Hubert, geb. te Zwolle 6 Maart 1853, directeur van de wissel- en effectenbank te Rotterdam, geh. aldaar 27 Juli 1882 met Johanna Annetta Pluygers, er geb. 12 Nov. 1856, dochter van Arnold Marius en van Johanna Annetta Schoutens; hunne kinderen, te Rotterdam geboren, zijn:
a. Arnoldina Maria Fanny Hubert, 3 Sept. 1883;
b. Eva Hubert, 27 Nov. 1884.

 

 

NOTEN

Noot 1 Er bestaat nog eene gelijknamige familie (Noord-Brabant en Rotterdam), voerende: in rood een zilveren leeuw, met een blauw schildhoofd, waarop drie zespuntige gouden sterren.

 

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, in drie delen, tussen 1885-1890. 
Wapentekenaar: Johannes Evert van Leeuwen (Leiden 07.12.1855-’s Gravenhage 17.05.1931).

 

B = Burgerlijk wapen

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.