WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

SNIJDER

 

 

 

 

 

wp-snyder-260

SNIJDER

 Beschrijving:

Schild: Gevierendeeld: I en IV, In blauw drie gehakkelde zilveren sikkels met een gouden handvat (Snyder); I en III, In zwart twee omgekeerde, schuingekruiste gouden zwaarden (Van den Broecke)

Helmteken: een getande zilveren sikkel met gouden handvat.

Dekkleed: rechts: zilver en blauw, links: goud en zwart.

 

 

 

Dit geslacht is oorspronkelijk uit Noord-Brabant, alwaar men den naam, soms evenwel gewijzigd in Snijer en de Snijder, in de 16e eeuw reeds in verschillende archieven vermeld vindt. Ook in Utrecht moet in dien tijd een tak van dit geslacht zijn gevestigd geweest 1).

 

Dirk Snijder leefde omstreeks 1650 te Willemstad en had, voor zooverre bekend, vier kinderen:
1e Andries Snijder, die volgt;
2e Hendrik Snijder, geh. met Alida de Boo, uit welken echt te Willemstad twee kinderen geboren werden;
3e Dirk Snijder, geh. met Barbara in 't Veld, was daarbij vader van drie zoons en eene dochter, allen geboren te Willemstad;
4e Bastiaantje Snijder, komt nog voor in eene acte van 1729.

 

Andries Snijder, zoo evengenoemd, geb. te Willemstad, huwde tweemaal: eerst met Mayke Claas en daarna te Willemstad 20 Sept. 1699 met Emmighje (Emmeken) Sneep Andriesdochter, geb. onder 's-Gravendeel.
Uit het tweede huw. werden zes kinderen geboren, waarvan twee jong stierven, de overigen zijn:
1e Andries Snijder, die volgt;
2e Leentje Snijder, ged. te Willemstad 22 Maart 1705, ondertr. aldaar met attestatie naar Prinsenland 18 Juli 1734 met Jacob Vos, geb. aldaar;
3e Arij Snijder en 4e Jannetje Snijder, tweelingen, ged. te Willemstad 2 Febr. 1710.

 

Andries Snijder, zoo evengenoemd, geb. te Willemstad en aldaar ged. 11 Maart 1703, huwde tweemaal: eerst te Willemstad 26 Febr. 1729 met Elisabeth Hogendijk Korstiaansdochter, geb. te Klaaswaal, weduwe van Kornelis de Glint, en daarna mede te Willemstad 17 Juni 1742 met Rosetta Dekkers, geb. te Fijnaart.
Uit het eerste huw. sproten drie kinderen, waarvan twee volgen,
1e Andries Snijder, die volgt;
2e Ary Snijder, ged. te Willemstad 9 Maart 1732, was in 1759 met Anneke de Glint getuige, bij den doop van zijn neef Andries, later te noemen;
uit het tweede werden zes kinderen geboren, waarvan wij twee vermelden:
3e Emmeken Snijder, ged. te Willemstad 16 Aug. 1744, geh. te Fijnaart 5 Maart 1769 met Jan Korte, geb. aldaar, hij hertr. in 1776;
4e Maria Snijder, ged. te Willemstad 26 Dec. 1746, geh. (ondertr. aldaar 13 Febr.) 1779 met Dirk Prince, geb. te Fijnaart, weduwnaar van Janneke Hogendijk.

 

Andries Snijder, zoo evengenoemd, geb. te Willemstad en aldaar ged. 8 April 1730, rentmeester der goederen van den stadhouder prins Willem V, huwde te Fijnaart 20 April 1754 met Adriana Comans, geb. te Heyningen.

Uit hunnen echt werden te Fijnaart elf kinderen gedoopt, waarvan echter niets naders bekend is, behalve van:
1e Andries Snijder, die volgt;
2e Cornelis Snijder, ged. 2 Jan. 1763, overl. te Willemstad 24 Sept. 1816, geh. met Anthonetta Franken, geb. in 1768, overl. te Willemstad 5 Nov. 1830, dochter van Arnout en van Dingena Langeweg;
uit hunnen echt sproot o. a. voort:
Arnout Cornelis Snijder, geb. te Willemstad 10 Mei 1810, overl. aldaar 13 April 1851, er geh. 24 Mei 1832 met Martijntje Mense Jansdochter, geb. te Willemstad 29 Aug. 1806, zij hertr. met Willem Ploeg, zij verwekten o. a. te Willemstad:
a. Cornelis Snijder, geb. 13 Mei 1838;
b. Maria Antonetta Snijder, geb. 27 Aug. 1839;
c. Johannes Snijder, geb. 13 Juli 1841, geh. te Willemstad 1 Nov. 1872 met Antonia Nijhoff, geb. 5 Aug. 1844, bij wie hij twee zoons won;
d. Andries Snijder, geb. 5 Nov. 1843, geh. te Willemstad 11 Nov. 1875 met Francosia Cornelia van Sprang, geb. 21 Oct. 1850, overl. 18 Jan. 1885; uit hunnen echt sproot eene dochter.

 

Andries Snijder, voornoemd, geb. te Fijnaart 29 Jan. 1759, overleed te Middelburg 14 Jan. 1831. Hij huwde te Middelburg 5 April 1791 met Johanna van Ginhoven, geb. aldaar 2 Juni 1766, er overl. 23 Febr. 1851, dochter van Zackarias en van Pieternella Cornelissen. Behalve de oudste dochter, die jong stierf, sproten uit hunnen echt:
1e Zacharias Snijder, die volgt;
2e Andries Snijder, geb. te Middelburg 29 Maart 1796, ongeh. aldaar overl. 19 Sept. 1869;
3e Willem Marinus Snijder, geb. te Middelburg 17 Nov. 1799, notaris, wethouder te Veere en lid van de prov. staten van Zeeland, ongeh. overl. te Middelburg 24 Juni 1859;
4e Johanna Adriana Snijder, geb. te Middelburg 17 Aug. 1806, ongeh. overl. aldaar 23 Maart 1855.

 

Zacharias Snijder, zoo evengenoemd, geb. te Middelburg 29 Juli 1793, makelaar, majoor commandant der schutterij en lid van den raad aldaar, lid der prov. staten van Zeeland, officier der orde van de Eikenkroon, overleed te Middelburg 30 Juli 1866. Hij huwde aldaar 6 Dec. 1816 met Maria Cornelia van den Broecke, geb. te Middelburg 7 Dec. 1791, overl. aldaar 12 Oct. 1866, dochter van Jacobus, lid der staten van Zeeland, en van Catharina Adriana op den Dijk.
Hunne kinderen zijn:
1e Johanna Jacoba Snijder, geb. te Middelburg 20 Nov. 1819, overl.. aldaar 10 Juli 1829;
2e Catharina Adriana Snijder, geb. te Middelburg 13 Febr. 1821;
3e Mr. Jacobus Snijder, die volgt;
4e Willem Johannes Snijder, geb. te Middelburg in 1824, jong overleden.

 

Mr. Jacobus Snijder, zoo evengenoemd, geb. te Middelburg 28 Juni 1822, oud burgemeester van Veere, oud lid der prov. staten van Zeeland en oud rechtsgeleerd lid van den geneeskundigen raad voor Zeeland, ridder der orde van den Nederl. Leeuw en van die der Eikenkroon 2). Hij huwde tweemaal: eerst te Harderwijk 1 Juni 1849 met Wilhelmina Maria Johanna Croes, geb. te Arlon 25 Jan. 1825, overl. te Middelburg 7 Juni 1850, dochter van Franciscus Hubertus, commandant van het koloniaal werfdepot, later kolonel der infanterie te Vlissingen, en van Elisabeth van Thielen, en daarna op den huize den Hoek bij Nijkerk 18 Aug. 1854 met Nivine Amalia van der Straten van Thie1en, geb. te Antwerpen 23 Juni 1828, dochter van Frans, oud officier der kon. marechaussee, later dijkgraaf der Arkenheemsche polder, ridder der Milit. Willemsorde, en van Henriette Jacoba Geertruida George.
Uit het eerste huw. werd eene dochter geboren, die jong stierf, uit het tweede huw. sproten voort:
1e Mr. Dr. Frans Willem Jan George Snijder, heer van Wissenkerke 3), geb. te Middelburg 3 April 1856, referendaris bij het Departement van Justitie, geh. te 's-Gravenhage 6 Mei 1884 met Marie Constance Antoinette Clant van der Mijll, geb. aldaar 3 Febr. 1864, dochter van Mr. Antoine Jacques, raadsheer in den hoogen raad der Nederlanden, oud secretaris-generaal bij het Departement van Justitie, ridder der orde van den Nederl. Leeuw en commandeur van verschillende buitenl. orden, en van Adriana Johanna Francina Piepers;
2e Wilhelmina Maria Johanna Snijder, geb. te Middelburg 23 Juli 1857, geh. te Veere 30 Juli 1880 met Mr. Herman Johannes Marius Tijssens, geb. te Dordrecht 4 Aug. 1851 , advocaat en procureur aldaar.

 

Noten

1) Zoo bestaan twee sententiŽn, eene van den gerechte der stadt Utrecht van 2 Sept. 1567 en eene van den Hertog van Alva van 12 Jan. 1568, waarbij leden van deze familie werden verbannen en hunne goederen verbeurd verklaard ter zake van aanhankelijkheid aan de Ąsectarissen." De eerste sententie betreft fam Baerntsz. Snyer, de andere Jehan Snijder.
2) Hij vierendeelde zijn wapen met dat zijner moeder, zijnde twee zwaarden van goud op een zwart veld.
3) Zijn grootvader Zacharias Snijder was reeds voor een deel gerechtigd in de ambachtsheerlijkheid Wissenkerke, van wien hij dit deel als legaat verkreeg.

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885, blz 155, plaat 80.

 

CBG, Nederland's Patriciaat, 7e jaargang, 1916, blz. 348.

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker