WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

De GRAUW

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-de-grauw-260
De Grauw
Enschede (NL)

 

Beschrijving

Schild: In goud twee rode palen vergezeld van drie groene maliŽn geplaatst 2-1, en in een driehoekig blauw schildhoofd een gekroonde dubbelstaartige gouden leeuw, rood getongd, in de voorpoten een zilveren bijl met een gebogen rode steel houdende.

Helmteken: Een groene malie tussen een vlucht van goud en rood.

Dekkleden: Rechts: rood, gevoerd van goud; Links: rood, gevoerd van zilver.

 

 

Aannemer:

Johannes Jacob Jelle de Grauw, geboren Alphen aan den Rijn 26 mei 1938, wonende te Enschede, zoon van Jacob Jelle de Grauw en Cornelia Magdalena Carsjens. Aannemer stamt af van Paulus de Grauw, begraven in de St. Romboutskerk te Mechelen op 6 december 1562 en diens tweede echtgenote Martina Smonincx.

 

Ontwerper:

Dit wapen wordt vermeld in de collectie Steenkamp/Damstra met de aantekening Mechelen 1526 zonder verdere aanduiding.
Met dit wapen zegelde Hendrik de Grauw (geboren Arnhem 12 juli 1833, achterkleinzoon van Mattheus, 1726-1776; laatstgenoemde is tevens de directe voorvader van de aannemer) op 14 april 1880 een brief.

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat gaat vaak de betekenis door de tijdheen verdwenen.

 

wpschild-de-grauw-80
wapenschild
gekleurd

De maliŽn:

De gekroonde dubbelstaartige leeuw:

De bijl:

De kleuren en metalen:

 

Bronnen:

- Centraal Bureau voor Genealogie, dossier De Grauw.

 

Registratie:

Op verzoek van Johannes Jacob Jelle de Grauw.

CBG 599 (29 september 1992) Wapencertificaat

 

Publicaties:

- "Geslacht de Grauw", Algemeen Nederlandsch Familieblad 3 (1886), 153-163.
- ďJaarboek Centraal Bureau voor GenealogieĒ, Deel 47, jrg 1993, blz 253

internet:

- Genealogie De Grauw
- Centraal Bureau voor Genealogie
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

Contact:

- arno@de-grauw.nlA.S.A. de Grauw te Dordrecht.

 

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.