WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Bisschopswapen

 

GREVELING

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 


Greveling
ís Hertogenbosch (NL)


Beschrijving:

Schild: Gedeeld: I In blauw een Christusmonogram (XP) boven een drietoppige heuvel, alles van goud; II doorsneden: a In zilver een rood vlammend hart; b In rood een zilveren leeuw met blauwe tong en nagels.

Schilddekking: Gedekt met een gouden met edelstenen bezette mijter, waarvan ter weerszijde van het schild twee gouden, rood gevoerde linten met gouden franje afhangen, de uiteinden beladen met een rood breedarmig kruisje; achter het schild, schuingekruist een gouden kromstaf, de krul naar buiten gericht, en een omgekeerde gouden sleutel.

Wapenspreuk: SERVUS ET PASTOR
-------------------[dienaar en herder]

 

 

Aannemer:

Monseigneur Jeroen Jozef Greveling, Bisschop Hieronymus der Oud-Episcopale Katholieke Kerk in Nederland, geboren te ís Hertogenbosch 4 november 1957, wonende te Breda, zoon van Theodorus Greveling en Theodora Wezenbeek, overleden te Breda op 14 juli 2008.

 

Ontwerper:

In 1998 door ir. A. Daae, te Eelde van het Centrum voor Kerkelijke Heraldiek in Nederland.

 

Betekenis:

 


wapenschild
gekleurd


wapenschild
gearceerd

- het Christussymbool zwevend boven een drieberg: de aarde, de hemelvaart van Christus en zijn wederkomst. Ook is het een verwijzing naar het allereerste begin - Gods Geest zweeft boven de wateren - en het symbool van de eenheid der christenen.

- de lucht is azuur (blauw), de aarde en het Christussymbool zijn goud (geel).

- het
brandend hart in keel (rood) op zilver (wit) in het bovenste kwartier verwijst naar Lucas: "Brandde ons hart niet in ons, toen Hij tot ons sprak?" En ook naar Pinksteren, de liefde en de vurige tongen.

-
de gaande zilveren leeuw (symbool van de heilige Hieronymus) op keel, wat de vurigheid van het geloof verzinnebeeldt.

- het wapenschild is bedekt met de mijter; dit komt voort uit de Engelse traditie. Aan het bisschopswapen zijn staf en sleutel toegevoegd als referentie aan de Episcopale traditie.

 

Bronnen:

- Parochiebulletin van de Oud-Episcopale Katholieke Kerk, jrg 14 nr 1

 

Registratie:

NGV 1999 031 (06.01.1999) Certificaat

 

Publicaties:

- Heraldisch Tijdschrift jaargang 5, 1999 nr 1, blz 2; nr 3, blz 64
- Gens Nostra jrg. 54 (1999), blz 601
- Register familiewapens deel 1 tot 2003, NGV Afd Heraldiek, 2004, blz 31

internet:

- Oud Episcopaal Katholieke Kerk http://www.oekk.nl/
-
NGV Afd Heraldiek
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

contactpersoon:

-

 


© WAZAMAR
sinds 1996

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.