WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

KLARENBEEK

 

Beschrijving

Certificaat

 

 


KLARENBEEK
 Groenekan (Utrecht)

 


Beschrijving

Schild: In groen een verhoogde golvende zilveren dwarsbalk, vergezeld van een zilveren mantel beladen met een groen gepunte rode roos, goud geknopt.

Helmteken: Een groene kan.

Dekkleden: Groen, gevoerd van zilver.

 

 

Aannemer:

Mr. Michael Joseph Maria Klarenbeek, geb. Utrecht 4 augustus 1952, wonende te Middelburg, zoon van Theodorus Klarenbeek en Theresia Johanna Scheel, voor alle naamdragende nakomelingen van Theodorus Klarenbeek, vader van de aanvrager. Aannemer stamt af van Jan Hendricksen van Klarenbeek, woonde te Groenekan (gem. Maartensdijk), overl. tussen 25 mei 1722 en 31 mei 1726. Hij huwde Utrecht 14 april 1683 met Dirckje Leenderts Jacobs.

 

Ontwerper:

In 1999 door Mr. Michael Joseph Maria Klarenbeek.
De afbeelding hierboven is gescand van een gouache, die is gemaakt door Cor Böhms, heraldisch kunstenaar

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat is vaak de betekenis door de tijd  heen verdwenen.

 


wapenschild
in kleur


wapenschild
gearceerd

Dit is een zogenoemd sprekend wapen.

De golvende balk tegen een groene achtergrond stelt een beek voor. Deze beek is wit en dus: klaar, helder. De golvende balk op een groen veld is dus een klare(n)beek.
De kleur groen is gekozen omdat het de overheersende kleur is van het gebied ten noorden van Utrecht, vanwaar de familie stamt. (weilanden en nog eens weilanden)
De roos is een symbool van het goede en het mooie. De kepervorm van de mantel geeft een streven naar boven aan. Dus: streven naar het goede en het mooie.

De familie Klarenbeek heeft heel lang in of nabij het dorp Groenekan gewoond. Bovendien had stamvader Jan van Klarenbeeck begin 18e eeuw een tapperij in Groenekan. Zo wordt de groene kan als helmteken een dubbel symbool: voor het dorp en voor het beroep van de stamvader.

 

Bronnen:

-

 

Registratie:

Op verzoek van Mr. Michael Joseph Maria Klarenbeek.

CBG 0932 (17 maart 2005) certificaat

 

Publicaties:

- Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 2006, Deel 60, blz 261

internet:

- Klarenbeek
- Familiewapens in de Nederlanden

 

Contact:

-

 


© WAZAMAR
sinds 1996

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.