WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

Van LOCHEM

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-Van-Lochem-260

Van LOCHEM
Hillegersberg, gem. Rotterdam
(Zuid-Holland)

 

 

Beschrijving

Schild: In zilver een regenboog geplaatst als een linker gewelfde schuinbalk van vier banen, rood, goud, groen en blauw.

Helmteken: Een gesloten rode burcht tussen een vlucht van zilver.

Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

 

 

Aannemer:

Jacobus Johannes (Jack) van Lochem, geboren Voorburg 11 september 1964, wonende te Voorburg, zoon van Johan (John) van Lochem en Petronella Adriana Stoppelenburg.
Ten behoeve van Johan (John) van Lochem (1940) en de naamdragende nakomelingen.
De oudst bekende voorouders zijn Jan Janszoon van Lochum, geboren circa 1675 en overleden Hillegersberg en aldaar begraven op 21 augustus 1732. Gehuwd Hillegersberg 12 februari 1696 met Adriaantje Cornelia Noordermeer, begraven aldaar op 20 november 1724. Aannemer stamt van genoemden af.

 

Ontwerper:

In 2006 ontworpen door het college heraldiek in overleg met de aannemer.

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat gaat vaak de betekenis door de tijd heen verdwenen.

 

wpschild-van-lochem-0
wapenschild
in kleur

De vier banen rood, goud, groen en blauw zijn een knipoog naar de logo van het bedrijf (Van Lochem Nederland) dat is opgericht door Johan van Lochem en sinds 1991 wordt geleid door zijn zoon Jack van Lochem. Zie http://www.vanlochem.nl.
De drie kleuren in de regenboog is verder een verwijzing naar de drie zonen van Johan van Lochem.
De rode burcht tussen de vlucht van zilver is een verwijzing naar de burcht in het wapen van de gemeente Voorburg. De familie Van Lochem woont al meer dan 110 jaar in Voorburg.

 

Bronnen:

-

 

Registratie:

Op verzoek van Jacobus Johannes (Jack) van Lochem.

NGV 2007.111 (14 maart 2007) Wapenbrief

 

Publicaties:

- Gens Nostra, jrg 62, nr 12 december 2007, blz 796
- Heraldisch Tijdschrift, jrg. 14 nr 1, 2008

internet:

- NGV Afd Heraldiek
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

Contact:

-

 

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.