WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

VERMEER

Wapenserie

 

 

 

 

wp-Vermeer-300

 

 

Beschrijving

Schild: In zilver een dubbelkoppige zwarte adelaar, rood getongd, goud gesnaveld en gepoot.

Helmteken: de adelaar van het schild.

Dekkleed: zwart, gevoerd van zilver.

 

 

 

VERMEER

(PLAAT 87).

LOSECAATVERMEER .

 

De stamvader van dit geslacht is Cornelis Gijsbert Vermeer, geb. in 1593, overl. in 1656, huwde eerst met Helena Keizers, en daarna in 1637 met Johanna van Betouw, geb. in 1618, overl. in 1653. Uit het tweede huwelijk sproot voort: Gijsbert Vermeer, geb. in 1638, richter en dijkgraaf te Herwen, overleed 18 Oct. 1704. Hij huwde 27 April 1657 met Judith Wijnen, geb. 8 Sept. 1638, overl. 1 Mei 1694, dochter van Walraven en van diens tweede vrouw Margaretha van Meurs. Zij wonnen zeven kinderen, o. a.:
1e Mr. Cornelis Vermeer, die volgt;
2e Sophia Vermeer, geb. 15 Maart 1670, overl. te Kampen 4 Sept. 1716, geh. 25 Febr. 1700 met Johan Christiaan de Ranitz, heer van Sprokkelenburg en Doornik, geb. te Doetinchem 30 Nov. 1677, kapiteinluitenant der cavalerie, overl. te Kampen (zie geslachtlijst de Ranitz).

 

Mr. Cornelis Vermeer, zoo even genoemd, geb. 5 Aug. 1661 , ontvanger en raad van Nijmegen, overleed 5 Juli 1726. Hij huwde tweemaal: eerst in 1682 met Maria Barbara Beeckman, en daarna in 1687 met Geertruid Dietz, geb. in 1667, overl. te Utrecht in 1727.
Uit het tweede huwelijk werden geboren:
1e Gijsbert Vermeer, die volgt;
2e Agneta Vermeer, geb. in 1699, geh. in 1719 met Leonard Hendrik Vermehr, kapitein in Statendienst;
3e Christina Elisabeth Vermeer, geb. in 1709, geh. in 1724 met Johan Vonck, landsschrijver te Cuyk, zoon van Walraven en van Helena Vermeer.

 

wpschild-vermeer-80-zw
wapenschild
gearceerd

Gijsbert Vermeer, zoo even genoemd, geb. te Nijmegen 15 Juli 1695, hopman der burgerij aldaar, overleed er 9 Nov. 1763. Hij huwde te Nijmegen 29 Jan. 1723 met Anna Geertrtiida van den Bergh, geb. aldaar 15 Mei 1705, er overl. 4 April 1773, dochter van Izaak en van Cornelia van Leeuwen.
Zij waren de ouders van dertien kinderen, waarvan tien jong stierven, de overigen zijn:
1e Izaak Weyer Vermeer, die volgt;
2e Cornelis Christoffel Vermeer, geb. te Nijmegen 23 Dec. 1734, schepen van Grave, geh. te Nijmegen 7 Mei 1758 met Jokanna Ragay;
3e Jan Vermeer, ged. te Nijmegen 6 Mei 1736, luitenant, ongeh. overl. te Nijmegen in Juni 1753.

 

Isaak Weyer Vermeer, zoo even genoemd, geb. te Nijmegen 9 Mei 1731, hopman der burgerij aldaar, overleed er 20 Nov. 1764. Hij huwde te Lent bij Nijmegen 9 Aug. 1751 met Johanna Vermehr, geb. te Nijmegen 22 Juli 1726, overl. aldaar 2 Oct. 1790, dochter van Leonard Hendrik en van Agneta Verineer, voornoemd. Uit hunnen echt werd o. a. geboren: Leonard Hendrik Vermeer, geb. te Beek bij Nijmegen 15 Mei 1753, predikant te Beek en Ubbergen, overl. te Beek 24 Sept. 1794. Hij huwde te Neerbosch 4 Juli 1784 met Willemina van den Bergh, geb. 5 Mei 1748, overl. te Beek 30 Mei 1810 (zie geslachtlijst van den Bergh).
Hunne kinderen zijn:
1e Mr. Isaak Weyer Vermeer, die volgt;
2e Catharina Gerarda Vermeer, geb. te Beek 1 Jan. 1787, geh. aldaar 8 Nov. 1821 met Arnoldus Sander Jacobus Abeleven, schout van het schoutambt Ubbergen.

 

wpschild-vermeer-80
wapenschild
in kleur

Mr. Isaak Weyer Vermeer, zoo even genoemd, geb. te Beek 27 April 1785, verkreeg bij Koninkl. besluit van 3 Oct. 1846 vergunning tot het aannemen van den geslachtsnaam Losecaat Vermeer, was lid en secretaris der provinciale commissie van onderwijs en schoolopziener in het 6į district van Gelderland, overleed te Beek 23 Sept. 1851. Hij huwde tweemaal: eerst te Breda 15 Aug. 1811 met Geertruida Helena Losecaat, geb. te 's Hertogenbosch 12 Febr. 1779, overl. te Beek 29 Maart 1847, dochter van Mr. Pieter en van Antonetta van Esveld, en daarna te Beek 25 Jan. 1849 met Maria Petronella van Dockum, geb. in 1800, overl. te Beek 18 Juni 1868. Behalve een zoon die jong overleed, werden uit het eerste huwelijk geboren:
1e Mr. Leonard Hendrik Willem Losecaat Vermeer, die volgt;
2e Willemina Antonetta Losecaat Vermeer, geb. te Beek 28 Dec. 1815, overl. te Nijmegen 25 April 1854, geh. aldaar 24 Jan. 1839 met Gerard Johan Molengraaff, geb. 16 Aug. 1806, predikant, overl. te Nijmegen 28 Juli 1875 (zie geslachtlijst Molengraaff);
3e Pieter Antonie Jacobus Losecaat Vermeer, die mede volgt.

 

Mr. Leonard Hendrik Willem Losecaat Vermeer, zoo even genoemd, geb. te Beek 15 Sept. 1812, van 1844-1875 kantonrechter te Terborgh, overleed aldaar 21 Maart 1884. Hij huwde er 21 Nov. 1846 met Geertruida Maria Bosboom de Wildt, geb. te Amsterdam 7 April 1822, dochter van Dirk Willem en van Geertruida Johanna Sara Maria Noortberg van Brandwijk.
Uit hunnen echt werden te Terborgh geboren:
1e Johanna Geertruida Losecaat Vermeer, geb. 23 Nov. 1847, geh. te Terborgh 4 Febr. 1875 met Willem Jan van Sandick, geb. aldaar 14 Aug. 1842, (zie geslachtlijst van Sandick);
2e Isaak Willem Losecaat Vermeer, geb. 28 Juni 1851, overl. te Terborgh 14 Juli 1864;
3e Mr. Leonard Dirk Willem Losecaat Vermeer, geb. 25 Jan. 1853, in 1877 griffier van het kantongerecht te Terborgh, later kantonrechter te Medemblik;
4e Geertruida Maria Losecaat Vermeer, geb. 5 April 1854, geh. te Terborgh 17 Dec. 1881 met Jacob Kalff, zoon van G. J. en van Cato Muller;
5e
Mr. Frans Hugo Losecaat Vermeer, geb. 13 Maart 1859;
6e Pieter Antonie Jacobus Losecaat Vermeer, geb. 2 Nov. 1861.

 

Pieter Antonie Jacobus Losecaat Vermeer, tevoren genoemd, geb. te Beek bij Nijmegen 18 Juli 1820, huwde op den, huize de Kolk te St. Oedenrode 9 Dec. 1853 met Efraima Bartha Johanna de Josselin de Jong, geb. te St. Oedenrode 27 Jan. 1829 (zie geslachtlijst de Josselin de Jong).
Behalve eene dochter die zeer jong overleed, werden uit hunnen echt te Beek geboren:
1e Mr. Isaak Weyer Losecaat Vermeer, geb. 1 Nov. 1854, rechter in de arr.-recht te Winschoten, geh. te Breda 29 Oct. 1884 met Helena Jacobina van Emden, geb. 19 Aug. 1863, dochter van Mr. E. A. van Emden en van M. I. Zaal; uit hunnen echt sproten voort:
Evert Adolf Losecaat Vermeer, geb. te 's-Hertogenbosch 26 Aug. 1885, overl. te Beek 9 Aug. 1887, en Pieter Antonie Jacobus Losecaat Vermeer, geb. te Winschoten 11 Mei 1888;
2e Pieter Losecaat Vermeer, geb. 8 Jan. 1856, candidaat-notaris;
3e Leonard Hendrik Willem Losecaat Vermeer, geb. 29 Juli 1857;
4e Marius Daniel Losecaat Vermeer, geb. 16 Nov. 1858;
5e Willem Gerard Jan Jacobus Losecaat Vermeer, geb. 22 Juni 1860;
6e Geertruida Helena Maria Petronella Losecaat Vermeer, geb. 24 Mei 1861;
7e Cornelis Mari Losecaat Vermeer, geb. 18 Juni 1863, candidaat arts aan de hoogeschool te Utrecht, overl. aldaar 26 Dec. 1887.

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. 3e deel 1890 plaat 87, blz 265-266.
Te Groningen bij J.B. Wolters, 1890.

 

Bronnen:

 

Nederland's Patriciaat, 11e jaargang, 1920, blz. 302-306

 

wp-vermeer-nw-150

Vermeer

 

Beschrijving:

Schild: In zilver een dubbelkoppige zwarte adelaar, rood getongd, goud gesnaveld en gepoot.

Helmteken: de adelaar van het schild.

Dekkleed: zwart, gevoerd van zilver.

 

wp-losecaat-150

Losecaat

 

Beschrijving:

Schild: In goud een omgewende wassenaar, gaande over een golvende dwarsbalk, alles blauw.

Helmteken: Kroon getopt met twee gekruiste hellebaarden.

Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

 

wp-losecaat-vermeer-150

Losecaat Vermeer

 


Beschrijving:

 

Schild: Gevierendeeld: I en IV In zilver een zwarte dubbelkoppige adelaar, rood getongd, goud gesnaveld en gepoot; II en III In goud een omgewende wassenaar, gaande over een golvende dwarsbalk, alles blauw.

 

Helmteken: geen

 

Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.

 

Verwijzingen:

 

- Wapenserie Vermeer
- Familiewapen van de Betuwse Vermeer's. http://www.alweer-een-vermeer.nl/heraldry.htm

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web stats
web stats

web stats
free website tracker