WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

BOERRIGTER

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 


BOERRIGTER
Geleen, Limburg (NL)

 

 

Beschrijving

Schild: In groen drie gouden korenschoven en in een gouden schildhoofd een zwarte weegschaal.

Helmteken: Een uitkomende zwarte bok met gouden hoorns.

Dekkleden: groen, gevoerd van goud.

 

 

Aannemer:

Berend Jan Boerrigter, geboren Deventer 24 oktober 1945, wonende te Geleen, zoon van Hendrik Johannes Boerrigter en Egberdina van Dijk , voor alle naamdragende nakomelingen van de oudste voorvader Berend Jan Boerrigter geb. Veltrup, gedoopt te Emlichheim (D) 1 september 1760 en overleden te Getelo (D) 18 mei 1797 en gehuwd met Gese Boerrigter, geboren te Getelo, gedoopt te Uelsen (D) 31 juli 1757, overleden te Getelo 6 maart 1819. Aannemer stamt van genoemden af.

 

Ontwerper:

In 1999 ontworpen door aannemer in samenwerking met R.J.P.M. Vroomen te Echt.
Het ontwerp van het wapen is afgeleid van de betekenis van de naam Boerrigter. Een boerrigter had immers een bestuursfunctie in de marke. Hij was een van de verschillende richters, belast met het regelen van onderlinge geschillen.

 

Betekenis:

 


wapenschild
gekleurd


wapenschild
gearceerd

De korenschoven staan voor het agrarische karakter; onze voorouders waren immers landbouwers.
De weegschaal staat voor het richterambt van de boerrigter.
De bok is afgeleid van de oorspronkelijke betekenis van Getelo, de buurtschap waar onze voorouders eeuwenlang hebben gewoond. Getelo betekent: geitenbos, in het wapen gesymboliseerd door de klimmende bok.

 

Bronnen:

- De geschiedenis van het geslacht Boerrigter, een grenzenoverschrijdende familie afkomstig uit Getelo in het Duitse graafschap Bentheim, J. en H. Boerrigter, Geleen/Amsterdam, 1995, ISBN 90-9008784-2

 

Registratie:

NGV 1999.040 (21.10.1999) Wapenbrief

 

Publicaties:

- Heraldisch Tijdschrift 1999/4
- Gens Nostra jrg. 55 (2000), blz 569
- Register familiewapens deel 1 tot 2003, NGV Afd Heraldiek, 2004, blz 40

internet:

- Web site Jan Boerrigter
- NGV Afd Heraldiek
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

Contact

-

 

 

 

 


WAZAMAR
sinds 1996

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.