WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

 

CHIN KWIE JOE

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-Chin-Kwie-Joe-260.gif

Chin Kwie Joe
 Vlaardingen (Zuid Holland)

 

 

Beschrijving

Schild: In blauw een lage keper vergezeld van drie St. Jacobsschelpen, alles zilver.

Helmteken: Een groene draak met twee poten, rode pijltong en rood genageld, in de opgeheven rechterpoot een zwarte drietand waaraan een wapperende rode wimpel eindigend in twee punten, beladen met een St. Jacobsschelp en vergezeld links van een omgewende keper, alles zilver.

Dekkleden: Blauw, gevoerd van zilver.

Wapenspreuk: VITA PEREGRINARI EST 
[Het leven is een pelgrimstocht]

 

 

 

 

Aannemer:

Ir. André Saw Thai Chin Kwie Joe, geb. Groningen 11 juni 1962, wonende te Vlaardingen, zoon van Joek Mien Chin Kwie Joe en Petra Elisabeth Lucine Gerarda Schaminée, voor de aannemer en zijn naamdragende nakomelingen.
Aannemer stamt af van Chin Kwie Joe, geb. Kwantung (China) 14 juli 1902, verhuisde rond 1923 naar Suriname, winkelier-ondernemer te Kabel ald., verhuisde 1975 naar Nederland, overl. Zeist 16 februari 1986. Hij huwde Kwantung 16 november 1922 met Wong Sarm Kia.

 

Ontwerper:

In 2006 door S. Schoor en Piet Bultsma.

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat gaat vaak de betekenis door de tijd  heen verdwenen.

 

wpschild-chin-kwie-joe-80.gif
wapenschild
gekleurd

 

 

 

 

 

wpschild-Chin-Kwie-Joe-gearceerd-80.gif
wapenschild
gearceerd

Keper: Het chevron of de keper de hobbels die je op je pelgrimage ontmoet, de brug die je moet passeren. Ook de levenslijn.

St. Jacobsschelpen: De schelp staat voor bescherming en trouw. Meerdere schelpen door de meerdere achtergronden met allen dezelfde doel.

Het metaal zilver staat voor trouw.

 

De kleur blauw (Azuur) staat voor wetenschap en waarheid. En voor de lucht en zeeën die alle werelddelen verbindt.

Rood (Keel) Moed, opoffering; Groen (sinopel) Mildheid, hoop.

De combinaties Rood–Wit–Blauw staan voor Nederland en Rood–Groen–Wit staan voor Suriname.

 

Helmteken:
Een groene griffioen cum draak. De griffioen een fabeldier bestaande uit meerdere dieren. In de middeleeuwen gold de griffioen ook wel als één der symbolen van Christus (twee naturen in één persoon).
De griffioen is hier een knipoog naar de Chinese draak een gelukssymbool. En ook de versmelting van twee naturen/culturen in één persoon. De draak geeft de Chinese afkomst weer. De drietand als symbool van Neptunus de god van de zeeën die alle werelddelen verbinden.

 

Banier

De banier diende ter identificatie wanneer men onherkenbaar ten strijde trok. En staat hier voor de trots en het volgen van de beweging.

 

Toernooihelm

De Engelse toernooihelm hier een wenk naar het speelse steeds weer strijdbare ook buiten Europa met name China waar de Engelsen nogal actief zijn geweest en ook Suriname. Deze helm is bekend uit de tijd van de kruisvaarders. De medaillon is versierd met het Chinese karakter voor Chin.

Image1.gif

 

Dekkleed

Het geschulpte helm of dekkleed de bereidheid ter kruisvaart te trekken. Het kleed diende destijds ter bescherming tegen de zon en werd gedurende de strijd behoorlijk gehavend. Vandaar geschulpt.

 

Bronnen:

geen

 

Registratie:

Op verzoek van Ir. André Saw Thai Chin Kwie Joe.

CBG 1017 (1 mei 2007) Wapenbrief

 

Publicaties:

- Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, Deel 62, 2008, blz 190.

internet:

- Chin Kwie Joe.nl
-
Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden
- Centraal Bureau voor Genealogie

 

Contact:

-

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.