WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

MILLENAAR

 

Beschrijving

Certificaat

 

 


MILLENAAR
Drongelen (Noord-Brabant)

 

Beschrijving

Schild: Doorsneden: van zilver en blauw en een golvende dwarsbalk, golvend gedwarsbalkt van vier stukken blauw en zilver: a twee op de dwarsbalk staande rode molenraderen met acht spaken; b een zilveren huismerk bestaande uit een verkort kruis over een verkorte schuinbalk, de uiteinden rechts boven naar links omgebogen

Helmteken: een blauwe vlucht.

Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver

 

 

Aannemer:

Pieter Willem Millenaar, geboren Haarlemmermeer 25 juni 1958, wonende te Rijswijk (Zuid-Holland), zoon van Anton Arie Johannes Millenaar en Jannetje Meijers. Aannemer stamt af van genoemde Claes Willemsz. Millenaar, die een nakomeling was van Adriaen Willem Corstensz., overleden voor 10 maart 1583; diens zoon Willem Adriaensz, wonende te Drongelen, overleden voor 21 februari 1581, noemde zich Millenaar.

 

Ontwerper:

In 2000 ontworpen door Pieter Willem Millenaar en Chr. Reydon. Met het huismerk ondertekende Willem Willemsz. Millenaar als schepen van Drongelen een akte dd 26 maart 1689 (Rijksarchief in Noord-Brabant, Recht. Arch. Dongelen, inv.nr. 4). Hij was een broer van Claes Willemsz. Millenaar, schepen en armmeester van Drongelen.

 

Betekenis:

 


wapenschild
in kleur


wapenschild
gearceerd

De molenraderen:

Het huismerk:

 

Bronnen:

-

 

Registratie:

Op verzoek van Pieter Willem Millenaar.

CBG 808 (27 februari 2001) Certificaat

 

Publicaties:

- Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel 56 (2002), blz 247
-
Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West- en Noord-Brabant en de Bommelerwaard (1986) 88-90, 130-133, 192-204.

internet:

-

 

Contact:

-

 


WAZAMAR
sinds 1996

 

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.