WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

 

MINKJAN

 

beschrijving

Wapenbrief

 

 

wp-minkjan-260

Minkjan
Helmond, Noord-Brabant
(NL)

 

Beschrijving

Schild: In zilver ingebogen groen gekoust, in het zilver een zwarte ossenkop met gouden hoorns, het groen beladen met twee gouden korenhalmen, de rechtse schuin, de linkse schuinlinks geplaatst..

Helmteken: een zingende zwarte nachtegaal.

Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.

 

 

Aannemer:

Gerhard Jan Minkjan, geb. Zwolle 7 maart 1963, wonende te Helmond, zoon van Gerhard Minkjan en Jansje van Beekhuizen, voor de naamdragende nakomelingen van Harm Hermsen Geujes (1774-1858), die te Den Ham in 1821 de naam Minkjan aannam.
Aannemer stamt af van Hendrik Arents op Geuchjes in Losen, ged. Hardenberg 4 november 1714, zoon van Arend van Geuchjeshuys. Hij huwde Heemse 1744 met Jennegje Derks.

 

Ontwerper:

Dit wapen is in 2004 ontworpen door H.K. Nagtegaal.

 

Betekenis:

 

wpschild-minkjan-80
wapenschild
in kleur

wpschild-minkjan-80-zw
wapenschild
gearceerd

- de ossenkop

- korenhalm

- de nachtegaal
"het leven van de voorouders op een boerenbedrijf in een vogelrijk gebied waar s avonds en s morgens nachtegalen het hoogste lied zongen"

 

Bronnen:

- geen

 

Registratie:

Op verzoek van Gerhard Jan Minkjan.

CBG 907 (9 augustus 2004) Wapenbrief

 

Publicaties:

- Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 2005, deel 59, blz 259

internet:

- Stamreeks Minkjan
- Centraal Bureau voor Genealogie
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

Contact:

G.J. Minkjan e-mail: minkjan.gerhard@telenet.be

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.