WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

 

Van SLAGEREN

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

B-260

Van Slageren
 Heeg (Friesland)

 


Beschrijving

Schild: In zilver drie golvende blauwe dwarsbalken, over alles heen gekoust van rood, beladen boven met een slagersbijl en onder met een verkort kruisje, alles van goud.

Helmteken: Een gouden klaverblad tussen twee zilveren ossenhoorns.

Dekkleden: Blauw, gevoerd van zilver.

 

 

Aannemer:

Michael (Michiel) Wilhelmus Seerp Joannes Maria van Slageren, geboren te Eindhoven op 30.03.1955, wonende te Lindfield, West Sussex, Groot Brittannië, zoon van Cornelis Johannes van Slageren en Maria Henriette Elizabeth Stoffers, van beroep botanicus.

Aannemer stamt af van Meije Hendriks van Slageren, van beroep slager, daarnaast koemelker en gedurende een aantal jaren ook in een nevenfunctie van kerkvoogd van de hervormde kerk in Heeg, geboren Idzega op 09.04.1756, overleden Heeg op 01.02.1826, trouwt te Heeg 05.11.1786 met Akke Baukes, geboren 1761 te Oldeboorn (zie Bronnen 1). Meije Hendriks nam de naam “Slager” aan op 21 december 1811. Deze naam is binnen vier maanden veranderd in “van Slageren”, voor het eerst zichtbaar in de registratie op 11 april 1812 van de geboorte van Meije Hendriks’s kleinkind Akke Houten. Meije Hendriks zelf ondertekent een notariële akte van 4 mei 1812 als “Meije Hendriks van Slageren”. De reden van naamsverandering is niet achterhaald.

De naam “van Slageren” is gebleken uniek te zijn en alle dragers van deze naam stammen derhalve af van Meije Hendriks van Slageren en Akke Baukes.

 

Ontwerper:

In februari-maart 2009 ontworpen door Michiel van Slageren te Lindfield en Walter Andreas Groen te Zeewolde. Het familiewapen is bestemd voor alle naamdragende nakomelingen van de oudste voorouder die de familienaam van Slageren droeg, Meije Hendriks van Slageren (1756-1826).

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat gaat vaak de betekenis door de tijd  heen verdwenen.

 

B-80
wapen

wapenschild-B-kl-80
wapenschild
man

wapenschild-ovaal-B-kleur-80
wapenschild
vrouw

wapenschild-ruit-B-kleur-80
wapenschild
juffrouw

Het ontwerp combineert aspecten van de geografie, leven en werk van de stamvader van de familie van Slageren, Meije Hendriks, als volgt:

In zilver drie golvende blauwe dwarsbalken,...” vertegenwoordigen het Heegermeer waaraan Heeg ligt. Meije Hendriks woonde het grootste deel van zijn leven in Heeg. Een notariële akte uit Heeg van 30 augustus 1818 betreft een boothuis wat hij op zijn erf had gebouwd. Het is waarschijnlijk dat hij zijn boot gebruikte om gras voor zijn koeien van zijn land bij de Idzegaaster Poel via de Wegsloot naar Heeg te brengen.

“...met een slagersbijl...”. Dit stuk refereert naar het beroep van Meije Hendriks. Veehouder (en dus enig landbezit – gesymboliseerd door de buffelhoorns en het klaverblad) en kerkvoogd waren bijzaken.

“...een verkort kruisje,...”. Het op 21 december 1811 door Meije Hendriks zogenaamde “zijn gewoon merk” van de akte uit het Fries Naamaannemingsregister. Dat hij ondertekende met een kruisje betekent overigens niet dat hij niet kon schrijven: enige maanden later toont een andere akte een volledig geschreven handtekening.

“...alles van goud.”. Goud als kleur voor de slagersbijl (en het klaverblad in het helmteken) geeft het aan dat er verdiensten waren van het slachten van vee en het bezitten van land.

 Een gouden klaverblad...”. Het klaverblad komt veel voor op Friese wapens en duidt op grasland / grondbezit – iets wat Meije Hendriks had voor zijn koeien.

“...twee zilveren ossenhoorns.”. Symboliseert de veehouderij.

De kleuren van het ontwerp refereren aan Friesland (rood, wit, blauw), waar de familie vandaan komt – nagenoeg iedereen van de eerste vijf generaties woonde in deze provincie en ook heden ten dage nog steeds een groot aantal familieleden. Goud is, naast de heraldische betekenis, ook gebruikt als keuze voor contrast. De kleuren vielen logischerwijs in twee paren, namelijk blauw-zilver en rood-goud.

 

Bronnen:

- “Van Meije Jenties van Oudega en Eelck Hendrikx tot Heegh”. Genealogie van Slageren. Samengesteld, privé gedrukt en verspreid door Nanno van Slageren, Eindhoven, januari 2003.
- “From Meije Jenties from Oudega en [and] Eelck Hendrikx of Heegh”. Genealogy van Slageren. [English translation of the Dutch genealogy of Nanno van Slageren, by Frank (Frans) van Slageren, Australia, May 2003.]
- De akte van naamsaanneming (Wymbritseradeel 43/1, blad 74) van 21 december 1811, met het verkorte kruisje van Meije Hendriks

namreg-slager-500
- Tresoar -

- de handtekening van Meije Hendriks van Slageren van 1812

 

Registratie:

Op verzoek van Dr. Michael Wilhelmus Seerp Joannes Maria van Slageren.

NGV 2009-144 (25 maart 2009) Wapenbrief

 

Publicaties:

- “Van Meije Jenties van Oudega en Eelck Hendrikx tot Heegh”. Genealogie van Slageren. Samengesteld, privé gedrukt en verspreid door Nanno van Slageren, Eindhoven, januari 2003.
- “From Meije Jenties from Oudega en [and] Eelck Hendrikx of Heegh”.
Genealogy van Slageren. [English translation of the Dutch genealogy of Nanno van Slageren, by Frank (Frans) van Slageren, Australia, May 2003.]

Internet:

- Stamreeks van Michael Wilhelmus Seerp Joannes Maria van Slageren
-
Nederlandse Genealogische Vereniging afd Heraldiek
-
Genealogie Van Slageren
-
Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden
- Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

Zegelringen:

zegelringen-van-slageren-100.gif

 

Contact:

- Michiel van Slageren e-mail: m.slageren@kew.org

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.