WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Familiewapen

 

WIERDEMAN MOLENDIJK

 

Beschrijving

Wapenbrief

 


wp-Wierdeman-Molendijk-260.gif

Wierdeman Molendijk
 Oudorp (Noord-Holland)

 

 

 

Beschrijving

Schild: Gevierendeeld: I en IV in zilver vier zwarte molenwieken schuin kruiselings geplaatst (Molendijk); II en III in blauw zeven gouden blokjes 4-2-1.

Helmteken: Een gouden vijfpuntige ster tussen een vlucht: de rechtervleugel doorsneden van zilver en zwart; de linker van blauw en goud.

Dekkleden: Rechts: zwart, gevoerd van zilver; Links: blauw, gevoerd van goud.

 

 

Aannemer:

Cornelis Wierdeman Molendijk (naamswijziging bij K.B. d.d. 15 juli 1986, nr. 26), geboren Amsterdam 26 januari 1918, wonende te Oudorp, zoon van Hendrik Molendijk en Hendrika Harmanna Elisabeth Carolina Wierdeman.
Aannemer stamt af van Goosen Ariensz, ondertrouwd Ridderkerk 15 september 1589 met Lijntje Gerritsdr. Hun kleinkinderen komen voor met de naam Meulendijck, die daarna wijzigde in Molendijk.

 

Ontwerper:

Het wapen Molendijk komt voor op een holografisch testament d.d. 20 mei 1851 van Adrianus Molendijk (1800-1877); het wapen Wierdeman werd in 1991 in combinatie hiermede door de aannemer, die afstamt van een broer van bovengenoemde Adrianus, samengesteld t.b.v. zichzelf en zijn nakomelingen.

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat gaat vaak de betekenis door de tijd  heen verdwenen.

 

wpschild-Wierdeman-Molendijk-0-80.gif
wapenschild
gekleurd

wpschild-wierdeman-molendijk-0-zw-80.gif
wapenschild
gearceerd

De zwarte molenwieken:

De gouden blokjes:

 

Bronnen:

-

 

Registratie:

Op verzoek van Cornelis Wierdeman Molendijk.

CBG 0545 (10 december 1991) Wapenbrief

 

Publicaties:

- "Stamreeks Molendijk", C. Molendijk in: Zuidhollandse stam- en naamreeksen, uitgave Zuidhollandse vereniging voor genealogie “Ons Voorgeslacht”, Rotterdam 1986.
- Jaarboek, Centraal Bureau voor Genealogie, deel 46, 1992, blz 258

internet:

- Centraal Bureau voor Genealogie
-
Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

Contact:

-

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.