WAZAMAR

Genealogie in de Nederlanden

 

 


logo-BeNeLux-80-kl.gif
Genealogie
in de Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

Genealogisch onderzoek in de Nederlanden
ten dienste van de beginnende en gevorderde genealoog.

 

Inleiding

 

Aanwijzingen en mogelijkheden voor het zoeken op het Internet naar de volgende onderwerpen:

 

- Familienamen in de Nederlanden
-
Genealogisch Vademecum
- Genealogieën

- Heraldiek in de Nederlanden
- Heraldische Wapens in de Nederlanden
-
Historische Geslachtswapens

 

Genealogie en de Wet Bescherming Persoonsgegevens WBP
Genealogie en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Familienamen

Wat is een familienaam?

 

Familienamen zoeken op Internet

Internet is vergeven van webhaltes met familienamen.
Bij de ene familienaam staan 1 of 2 personen vermeld, bij de andere een reeks van personen.
Soms heeft men het geluk de juiste persoon of aansluiting aan te treffen voor eigen onderzoek.
Over het algemeen is men hier veel tijd en lang zoeken kwijt.
Het moet maar net iemand zijn die de juiste voorouder geplaatst heeft op het Internet.

Onder meer de webhaltes:

Wie Was Wie https://www.wiewaswie.nl/  
vul een familienaam in

Nederlandse Familienamenbank http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/
vul rechtsboven een familienaam in

http://www.surnamenavigator.org/
vul een familienaam in

Onder meer de zoekmachine:

http://www.google.nl
vul hier bijvoorbeeld in:
genealogie “ten hopen”
Een voornaam en achternaam tussen de
“ ” geeft direct een zoektocht naar deze persoon.

Hiermee geen resultaat.

Een vraag stellen met behulp van:

De Mailgroep http://mailgroep.seniorweb.nl/gen/
Forum’s en Prikborden https://www.wazamar.org/gen-links/b-forums.htm 

 

Heraldische Wapens (ook wel familiewapens) zoeken en op Internet links zoeken naar wapens uit hoofdzakelijk de Nederlanden.
Waarvan minimaal is te bekijken:
- het wapen in kleur of ongekleurd maar dan door punten en lijnen de kleur aangevend.
- een beschrijving (blazoenering) van het wapen.
Waarvan verder mogelijk te bekijken:
- de bronnen zoals oorsprong, ontwerper(s), aangever(s) van het wapen.
- eventueel een ontwerp van een wapen.
- of het wapen is geregistreerd.
Deze wapens en verwijzingen plaatsen bij
Heraldische Wapens in de Nederlanden.
Een wapen plaatsen op verzoek met minimaal een beschrijving en waar genealogisch onderzoek naar gedaan wordt met een verwijzing naar een internetpagina of e-mail adres.

 

Hoe en op welke wijze men naar een wapen kan zoeken.

Verbeteringen en aanvullingen zijn welkom en worden na toestemming en controle geplaatst.

 

 

Genealogische begrippen, termen en woorden zoeken als hulpmiddel voor genealogisch onderzoek.
- Hiervan een korte uitleg, met verwijzingen naar een bibliografie en Internet.
- Op trefwoord plaatsen in een
Genealogisch Vademecum.

 

Wat is genealogie?

Verbeteringen en aanvullingen zijn welkom en worden na toestemming en controle geplaatst.

 

 

Heraldiek of wel Heraldische wapenkunde en wapenkunst in de Nederlanden.
- met behulp van een inhoud en een indeling direct naar een onderwerp kunnen gaan
- wat is heraldiek, het wapen, het schild, de kleuren, de stukken, het blazoeneren, en meer.

 

Verbeteringen en aanvullingen zijn welkom en worden na toestemming en controle geplaatst.

 

 

Historische Geslachtswapens, gevoerd door bekende en minder bekende personen en waarvan één of meer leden op de voorgrond traden in de Nederlanden vanaf de tweede helft van de 16e eeuw.
De wapens en tekst zijn uit het deel "Historische Geslachten" van de albums "Nederlandse Gemeentewapens" voor koffie-HAG-zegels. Uitgegeven door Koffie HAG Maatschappij, Amsterdam 1924.
- Voorzien van enige aanvullingen en aantekeningen.
-
491 wapens geplaatst op 55 pagina's.
- Van het wapen is uitsluitend het schild beschreven.
De schilddekking (versieringen) zoals helm, dekkleed en helmteken zijn achterwege gelaten.
- De Familie- of Geslachtsnamen zijn op alfabet gerangschikt.

 

 

Verbeteringen en aanvullingen zijn welkom en worden na toestemming en controle geplaatst.

 

 

Genealogieën: familiegeschiedenissen op volgorde van generatie geplaatst in gezinsverband.
- meer dan honderd personen.
- te zoeken op volgorde van alfabet op voornamen of achternaam.

 

 

WAZAMAR Genealogie in de Nederlanden
 
A
uteur Walter Andreas Groen

copyright

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.