WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

TRIEBELS

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 

TRIEBELS
Nieuwenhagen (Limburg)

 

Beschrijving

Schild: Gevierendeeld: I en IV In blauw drie zilveren drevels (triebel) (2-1) (Triebels); II en III golvend doorsneden: a In rood drie gouden bijen met uitgespreide vleugels (2-1); b In goud een schuinsgekruiste houweel en hamer, alles rood (De Bie).
Twee halfaanziende toegewende helmen.

Helmtekens: Rechts: een zespuntige gouden staartster tussen een blauwe vlucht; Links: een onklaar gouden anker tussen een rode vlucht.

Dekkleden: Rechts: blauw, gevoerd van zilver; Links: rood, gevoerd van goud.

Schildhouders: Twee in elkaars richting kijkende manspersonen in 18e eeuwse kleding, elk op het hoofd een witte staartpruik en een driepuntige steek. Het geheel geplaatst op een grasgrond , waaronder rechts een goud omzoomd blauw lint met in gouden letters het devies ‘SEMPER QUAERENS’ en links een goud omzoomd rood lint met in gouden letters het devies ‘UT SOLENT APICULAE’.

 

 

Aannemer:

Drs. Alexander Valentijn Triebels, geboren te Nijmegen 13 februari 1962, wonende te Nijmegen, zoon van Prof. Dr. Leo Felix Triebels en Marie Carolina de Bie. Aangenomen ten behoeve van de kinderen van Prof. Dr. Leo Felix Triebels en Marie Carolina de Bie en voorts voor eventuele andere rechtstreekse afstammelingen van dit echtpaar, voorzover de familienaam Triebels voerend.

 

Ontwerper:

In 2001 ontworpen door aannemer en Cor Böhms te ’s Gravenhage.

 

Betekenis:

 


Triebels
wapenschild
gekleurd


Triebels
wapenschild
gearceerd

De drevels:
Sprekende verwijzing naar het Hoogduitse ‘triebel’, waarvan dit het exacte Nederlandse equivalent is. Merk op dat ‘triebel in het meervoud geen ‘s’ krijgt.

Triebels is in werkelijkheid een typische genitiefvorm, een zgn. patronymicum dat in zijn oorsprong bijna uitsluitend is terug te vinden in Zuid-Limburg en de grensstreek.

De stam van de familienaam luidt ‘Triebel’ en dit is één van de talloze afleidingsvormen van een oude Hoogduitse voornaam, waarschijnlijk Truthbert of Truthbold, verbasterd tot o.a. Tripel, Tribel en dus ook Triebel. Later is, mogelijk onder invloed van de heersende streekgewoonte, de ‘s’ als patronymicum toegevoegd.

 

De staartster:
Verwijzing
naar de bijzondere ster van Bethlehem, voorgesteld als een komeet en de daarmee samenhangende, vroeger in de familie Triebels frequent voorkomende, voornaam Melchior. Genoemde staartster werd gevolgd door de magiërs uit het oosten, van wie er één volgens de kerkelijke overlevering Melchior heette.

De blauwe vlucht:
Benadrukt
de hoofdkleur van het wapen Triebels (I en IV), azuurblauw. Bedoeld als een historisch eerbetoon aan die katholieken in de familie Triebels, die in de negentiende eeuw Thorbeckiaans-liberaal waren, met name in de zogenaamde Nijmeegse tak van de familie. Het is ook een verwijzing naar de patricische levenswijze en levenshouding van sommige leden binnen de familie.

 


De Bie
wapenschild
gekleurd


De Bie
wapenschild
gearceerd

De bijen:
Sprekende
verwijzing naar de familienaam ‘De Bie’ (de bij). Het meervoud ‘bijen’ is heraldisch gebruikelijk en sluit bovendien aan op de wapenspreuk ‘ut solent apiculae’, wat betekent: ‘gelijk bijtjes plegen te zijn’ (namelijk ijverig).

De houweel en de hamer:
Verwijzing naar de arbeidzaamheid en tevens naar het beroep arbeider in de familie De Bie.

Het onklaar anker:
Verwijzing naar de voorkeur voor zeevaart en het beroep van zeevarende in de familie De Bie.

De rode vlucht:
Benadrukt
de hoofdkleur van het wapen De Bie (II en III), rood ook wel keel. Deze kleur kan uitgelegd worden als een eerbetoon aan diverse socialisten in dit geslacht en staat in afgezwakte, algemenere vorm voor progressiviteit. Het is daarmee een historische verwijzing, die niets wil zeggen over de maatschappelijke, sociale en politieke voorkeur van de huidige leden van dit geslacht.

 


wapenschild
gearceerd

 

Bronnen:

- Akte van depot bij notaris mr.H.L.J.M.B. Heijnen te Nijmegen, d.d. 26-2-2002, ref. nr. H/CH/2100022.

 

Registratie:

NGV 2002.068 (13.08.2002) Certificaat

 

Publicaties:

- Heraldisch Tijdschrift (2002) jaargang 8 - nr 4, blz 94
- Gens Nostra (2003) nr 58, blz 659
- Register familiewapens deel 1, tot 2003, NGV Afd Heraldiek, 2004, blz 80
- Nederlandse Genealogieën, deel 13, 2005, blz 397

internet:

- NGV Afd Heraldiek
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

Contact:

e-mail: alexandertriebels@ilse.nl

 

 

 

 


© WAZAMAR
sinds 1996

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.