WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

TRIEBELS

 

Beschrijving

Wapenbrief

 

 



TRIEBELS

Nieuwenhagen, Limburg (NL)

 


Beschrijving

Schild: In blauw drie verticaal geplaatste zilveren drevels (2-1).

Helmteken: Een zespuntige gouden staartster tussen een blauwe vlucht.

Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Wapenspreuk: “SEMPER QUAERENS”
[steeds (onder-) zoekende; vooral in wetenschappelijke zin bedoeld; “steeds nieuwsgierig”]

 

 

Aannemer:

Alexander Valentijn Triebels, geboren te Nijmegen 13 februari 1962, wonende te Nijmegen, zoon van Prof. Dr. Leo Felix Triebels en Marie Carolina de Bie

 

Ontwerper:

In 1983 ontworpen door Karel van den Sigtenhorst  te Rijswijk.

 

Betekenis:

 


wapenschild
in kleur


wapenschild
gearceerd

De drevels:
Sprekende verwijzing naar het Hoogduitse ‘triebel’, waarvan dit het exacte Nederlandse equivalent is. Merk op dat ‘triebel’ in het meervoud geen ‘s’ krijgt.

Triebels is in werkelijkheid een typische genitiefvorm, een zgn. patronymicum dat in zijn oorsprong bijna uitsluitend is terug te vinden in Zuid-Limburg en de grensstreek.

De stam van de familienaam luidt ‘Triebel’ en dit is één van de talloze afleidingsvormen van een oude Hoogduitse voornaam, waarschijnlijk Truthbert of Truthbold, verbasterd tot o.a. Tripel, Tribel en dus ook Triebel. Later is, mogelijk onder invloed van de heersende streekgewoonte, de ‘s’ als patronymicum toegevoegd.

 

De staartster:
Verwijzing naar de bijzondere ster van Bethlehem, voorgesteld als een komeet en de daarmee samenhangende, vroeger in de familie Triebels frequent voorkomende, voornaam Melchior. Genoemde staartster werd gevolgd door de magiërs uit het oosten, van wie er één volgens de kerkelijke overlevering Melchior heette.

De blauwe vlucht:
Benadrukt de hoofdkleur van het wapen, azuurblauw. Bedoeld als een historisch eerbetoon aan die katholieken in de familie Triebels, die in de negentiende eeuw Thorbeckiaans-liberaal waren, met name in de zogenaamde Nijmeegse tak van de familie. Het is ook een verwijzing naar de patricische levenswijze en levenshouding van sommige leden binnen de familie.

 

Bronnen:

- geen.

 

Registratie:

CBG 310 (10 januari 1984) Certificaat
NGV 1995.005 (18.08.1995) Wapenbrief

 

Publicaties:

- Heraldisch Tijdschrift 2003/3
- Register familiewapens deel 1 tot 2003, NGV Afd Heraldiek, 2004, blz 80
-
Jaarboek CBG (1984) deel 38, blz 280, nr 310
- Nederlandse Genealogieën, deel 13, 2005, blz 398 ev.

Internet:

- Centraal Bureau voor Genealogie
-
NGV Afd Heraldiek
- Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

Contact:

e-mail: alexandertriebels@ilse.nl

 

 

 

 


© WAZAMAR
sinds 1996

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.